Up

For counsellors & teachers

Podręcznik pt. Doradztwo w planowaniu kariery Podstawy teoretyczne i przykładowe praktyki
Career guidance Theoretical assumptions and exemplary practices
Orientación profesional Hipótesis teóricas y herramientas prácticas
Karierno svetovanje Teorije in orodja dobrih praks
Kariyer rehberliği Teoriler ve örnekler
Instrukcja obsługi CV i portfolio jako narzędzia wchodzącego w skład pakietu diagnostycznego Drzewo Kariery
Instrukcja obsługi CV i portfolio jako narzędzia wchodzącego w skład pakietu diagnostycznego Drzewo Kariery
Kariyer rehberliği Teoriler ve örnekler
CV y portfolio - herramientas incluidas en el paquete de diagnóstico del Career Tree
Podręcznik pt. Drzewo Kariery Zestaw narzędzi do diagnozy i doradztwa w karierze edukacyjno-zawodowej
Career Tree The system of educational-vocational career diagnosis and counselling
Career Tree Sistema de diagnóstico profesional-vocacional y asesoramiento
Career Tree Kariyer danişmanliği ve tani koyma sistemi
Karierno drevo Sistem izobraževalno-poklicnega kariernega svetovanja in diagnosticiranaj
Wielowymiarowa diagnoza adaptacyjna w planowaniu kariery. Konstrukcja i właściwości psychometryczne zestawu inwentarzy Drzewa Kariery.
Multidimensional adaptive diagnosis in career planning Construction and psychometric properties of Career Tree inventories
Diagnóstico adaptativo multidimensional en la planificación de carrera Construcción y propiedades psicométricas de inventarios de Árbol de la Carrera
 
 
Powered by Phoca Download