Gelecekteki kariyerimizin teşhisi ve analizi ile uygun bir eğitim rehberliği sağlayacak modern bir araç yaratmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, ortaokul / meslek yüksekokulu öğrencilerinin ve yetişkinlerin kapasitelerini, yeteneklerini ve mesleki menfaatlerini belirlemek ve modern (temsilci grubu üzerinde standartlaştırılmış) bir modüler sistem oluşturmak yoluyla kariyer rehberliği ve kariyer planlamasını yapmak için sürecin kalitesini yükseltmektir. kariyer danışmanlarının çalışmalarını destekleyecek kariyer analizi, teşhis ve eğitim rehberliği.