Lublin Ekonomi ve İnnovasyon Üniversitesi 2017 Uluslararası Eğitim Konferansına katıldı. Bu yıllık eğitim konferansı dünya çapındaki en büyük etkinliklerden biridir. Dünyanın her tarafından gelen ve sayıları git gide artan izleyicilerin dikkatini çeken bu platform eğitim alanında deneyimlerin, en başarılı yöntemlerin ve bilgilerin aktarılmasına olanak sağlamaktadır.

Bu yıl, yoğun konferans günlerinde, öğretmenlere, öğrenicilere, öğrencilere, eğitim ve tahsil enstitülerine, siyaseti belirleyenlere, ebeveynlere ve diğer paydaşlara yönelik 120’ye yakın online sunumlar meydana gelmiştir. Bu sunumlar geniş bir konu yelpazesiyle ilgili olmalarının yanı sıra, hepsi uluslararası eğitim perspektifiyle yakından alakalıydılar.

WSEI, Grzegorz Kata, PhD, Robert Porzak, PhD, ve Jacek Łukasiewicz, Phd tarafından temsil edildi. Ve bu takım konferansta Erasmus + programı içerisinde yer alan ve Lublin Ekonomi ve İnnovasyon Üniversitesi, Boabob Derneği, Kadis d.o.o., Polonya Psikologlar Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesinde hayata geçirilen CaT- Kariyer Ağacı Projesini (http://career-tree.eu/index.php/tr/about-cat-5/cat-project) sundular.

CaT, gelecekteki eğitimleri veya istihdamları üzerine önemli kararlarla karşılaşan gençleri desteklemeye adanmış bir programdır. Online olarak mevcut olan bu teşhis testi ve de projenin sonucunda geliştirilen kariyer rehberleri için materyaller ve metodolojiler, gençlere sağlanan kariyer rehberlik servislerinin kalitesinin gelişmesine katkı sağlayabilir ve bu sayede gençlerin bir adım ilerdeki gelişimleri veya kariyerleri hakkında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.

Konferanstaki arşivlenmiş video materyallerine Uluslararası Eğitim Konferansının sitesinden ulaşabilirsiniz: http://www.globaleducationconference.com/