thumb 14968305205cc90a

 

 

 

 

Lublin Ekonomi ve İnnovasyon Üniversitesinin İşletme ve Ekonomi Fakültesi 30-31 Mayıs 2017 tarihinde Nałęczów’da 9. ULUSLARARASI ‘’POLONYA VE DÜNYADAKİ KÜÇÜK SEKTÖRLERİ DESTEKLEMEK İÇİN MEKANİZMALAR’’ BİLİMSEL KONFERANSINI organize etti.

CaT testi ve projenin efektleri Dr. Robert Porzak tarafından sunuldu. KOBİ sektörünün gelişimi aynı zamanda iş marketine yeni giriş yapan gençlerin daha iyi bir şekilde değerlendirilmesine ve gizli potansiyellerinin daha iyi bir şekilde teşhis edilmesine de bağlıdır.

CaT ile yaratılan test gelecekteki çalışanların niteliklerini değerlendirmeye yönelik hızlı ve bilimsel bir değerlendirme yöntemi sağlayacaktır. Test tarafından sunulan adapte edilebilir testler gençlerin kendi kendilerini girişimci olabilme yeteneklerine yönelik değerlendirebilmelerini de sağlayacaktır.

Daha fazla bilgi için: http://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/z-zycia-wsei/podsumowanie-ix-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-mechanizmy-wspomagania-sektora-msp-w-polsce-i-na-swiecie