International meetings

 

Uluslarasarı toplantıların planı;

  1. Başlangıc toplantısı (29-30.10.2014)- bu toplantının amacı fikirleri, sorumlulukları ve zaman çizelgesini netleştirmek, görevleri paylaşmak ve projenin tüm detayları üzerine konuşmaktır; tüm partnerler katılacaktır (her partner için 2 temsilci katılacaktır). Toplantı Polonyada yapılacaktır.
  2. Öneğilim modelinin ve öncü yeterliliklerin gelişmesi üzeine geri bildirim alınması (13-14.04.2015). Toplantının amacı model üzerine her ülkede yapılan işlerin özetlenmesi (yeterliliklerin açıklanması, niteliklerin analizi, öneğilimlerin, yeterliliklerin ve izinlerin tanımlanması) ve uzmanların yorumlarının sunulmasıdır. Toplantı İspanyada yapılacaktır.
  3. Modüler sistemin geliştirilmesindeki ilerlemeyi gözlemlemek için yapılan toplantı (16-17.22.2015). Bu toplantının amacı sistem üzerine yapılan devam eden çalışmaları özetlemek, test ve soruların kreasyonundaki gelişmeyi raporlamak, yetkin sorgulayıcıların rollerini belirlemek ve her alana yönelik teshişler için sorulan sorular üzerine konuşmaktır. Bu toplantı Slovenyada yapılacaktır.
  4. Sistemin ilk versiyonunun sunulması için yapılan toplantı (04-05.04.2016). Bu toplantının amacı ilave materyellerle birlikte (el kitabı, metodik kullanma kılavuzu, kişisel kullanım için kullanma kılavuzu vb.) sistemin 1inci versiyonunu sunmaktır. Bu etkinlikte aynı zamanda partner enstütülerden gelen araştırmacılar/eğitmenler/iş danışmanları için sistemin nasıl kullanılması gerektiği hakkında eğitimler organize edilecektir. Bu toplantı İngilterede yapılacakır.
  5. Deneme testi özetleme toplantısı (21-22.112016)- bu toplantının amacı deneme testi aktivitelerini özetlemek, hangi geliştirmelerin gerekli olduğunu tartışmak ve aynı zamanda projenin yönetimi üzerinde göze çarpan sorular hakkında tartışmaktır. Bu toplantı Türkiyede yapılacaktır.
  6. Son değerlendirme toplantısı (05-06.06.2017)- bu toplantının amacı tüm projenin implementasyonunu değerlendirmek ve tüm çıktıları ve değerlendirme hakkındaki raporları sunmaktır. Bu toplantı Polonyada yapılacaktır.