Baobab Derneği 2001 de eğitim ve araştırma üzerine deneyimli profesyönellerden oluşan ve organizasyonların içinde insan kaynaklarının gelişimi için sistem ve stratejiler geliştirmeyi hedefleyen bir takım tarafından kurulmuştur.

Boabob servislerini öncelikli olarak, gurupların, özellikle çocukların ve gençlerin, sosyal dışlanmışlık riskine karşı sosyal ve iş gücü entegrasyonu gibi alanlarda aktiviteler geliştiren üçüncül sektör organizasyonlara, derneklere, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve sosyo ekonomik firmalara yöneltir,

Baobab’ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak aktivitelerinden yararlananlar çocuklar, gençler, sosyal dışlanmışlık riski altında olan kadınlar, göçmenler, etnik azınlıklar, engelliler, madde bağımlıları ve yaşlılardır. Boabob’ın önceliği rehberlik hizmetleri sunmak ve kullanıcılarına eğitimler ve tavsiyeler vermektir.

Boabab kendi içindeki eğitimsel ve/veya öğrenim ihtiyaçlarını karşılamak için, eğitim stretejileri oluşturur bunun için ihtiyaçları gözlemler, pilot projeler geliştirir, eğitim aktivitelerinin ve yönetim şekillerininin ve sonuçların verifikasyonunu tasarlar ve kendine uygun en iyi opsiyonu seçer.

Boabab işbirliği içinde olduğu kuruluşların ve kullanıcılarının hedeflerine ulaşmalarına yardım etmek için metodolojik araçlar ve instrumanlar geliştirirken aynı zamanda onların ilerleyişlerini kısıtlayan bir faktör olan finansal ve tekniksel kaynaklarını optimize eder.