Kadis d.o.o geniş bir yelpazede eğitim kursları ve farklı insan kaynakları servisleri sağlar. 1992’den beri Kadis Slovenya İş Bürosu için çeşitli istihdam edilebilirlik becerileri workshopları ve programları sağlamaktadır. Kadis kariyer rehberliği adına okullara çeşitli programlar (öğrenciler, ebeveynler ve okul rehberleri için workshoplar) sunarken, ayrıca özellikle sosyal beceriler, iş kanunu duruşmalarının uygulanması ve diğer İnsan Kaynakları servisleri gibi alanlarda, bireyler ve firmalar için kişisel kariyer rehberliği, kariyer geliştirmesi, çalışanların işe alımı, seçilmesi ve eğitilmesi gib servisler sunar.

Takım, hepsi eğitim ve öğretim alanında deneyim sahibi olan, psikolog, pedagog ve sosyolojistlerden oluşur. Kadis, hepsi eğitim, değerlendirme, kariyer rehberliği ve e-learning alanlarında olmak üzere, hem partner hem de destekçi olarak, uluslarası projelerde yılları kapsayan deneyimlere sahiptir. Avupa birliği projeleri aracılığıyla Kadis en iyi kalitedeki servisleri tüm hedef gruplarına ulaşılabilir yapmak için, servislerin, teknoloji harikası methodolojilerin ve teknolojilerin daha ileri düzeye geliştirilmesi üzerine aktif bir şekilde çalışmaktadır.