Lublin Ekonomi ve İnovasyon Üniversitesi (WSEI) 24 Ekim 2000 tarihinde Eğitim ve Spor Bakanlığının iznine bağlı olarak kurulmuştur. WSEI 57 numarasının altında Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığında Meslek Yüksek okulu olarak kayıtlıdır. Üniversitenin kurucusu, Lublinde bulunan ve özel hükümet dışı bir kuruluş olan, Polonya Fırsatları Endüstrize etme Merkezi ‘’OIC Polonya’’dır. Kurum 1991’de Lublin Bölgesinin sosyo-ekomonik gelişimini canlandırmak isteyen lokal toplumun girişken bireyleri tarafından kurulmuştur.

WSEI’nın misyonu Avrupa standartlarına ulaşabilerek, insan kaynakları potansiyelini güçlendirecek ve lokal devlet enstitülerinin finansal yönetim, stratejik planlama ya da Avrupa Birliği fonlarının yönetimi ve kullanımı kapasitelerini geliştirebilecek yüksek derecede nitelikli profesyoneller hazırlamaktır. Bölgenin ekonomik gelişmesi bağlamında bu sözü geçen aktiviteler kamu ve özel kuruluşların ilerki yıllarda karşılaşacakları asıl zorluklardır.

WSEI prestijli yönetici pozisyonlarında ve hastaneler, mahkemeler, polis kurumları, vergi ofisleri gibi kamu servis enstitülerinde ve geniş bir yelpazedeki özel sektör firmalarında yönetici görevinde çalışan mezunlarından gurur duymaktadır. WSEI’nın akademik personeli yetenekleri ve eğitim seviyeleri iş piyasasının gereksinimlerini karşılayan insanları eğitmektedir. Eğitim süreçleri ve ekonomik uygulamalar arasındaki uyum prensibi mezunlarımız sadece iyi işler bulmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kendi başarılı şirketlerini kurmalarına ya da var olan firmaları modernleştirmelerine olanak sağlamaktadır.

Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz Avrupa Birliğinin her bölgesine eşit fırsatlar yaratmak için, fakir ve gelişmemiş bölgeleri desteklemeye dayalı yeni atılımlar oluşturmaya yönelik açık fikirli ve hazırlıklıdırlar.

WSEI başarısının büyük bir bölümünü yüksek öğretim okullarında çok nadiren rastlanan, akademik bilgilerin sosyo-ekonomik hayata dayalı uygulamalarla ve yakın bir ilişkiyle kaynaştırılmasına dayalı olan yüksek eğitim seviyesine borçludur.   Bu yüksek seviyeli öğrenim süreci özen gösterilerek seçilen uygun akademik diploma ve gerekli akademik tecrübe sahibi didaktif personal ile devam ettirilir. Bu personelin büyük bir bölümü aynı zamanda akademik olmayan aktivitelerden de dikkate değer tecrübeler edinmişlerdir. Bu kadar mükemmel bir takımın bölgenin ekonomik gerçekliklerine dayalı ve Avrupa Birliğinin standartlarını karşılayan yüksek dereceli bir eğitim hizmeti sunması garantilidir.

WSEI Lublin Teknoloji Üniversitesi, Lublin Medikal Üniversitesi, Lublin Hayat Bilimleri Üniversitesi gibi bir takım üniversitelerle akademik ilişkiler sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, üniversitemiz, Güney-Doğu Polonyanın en önemli şirketlerini ve bölgesel devlet enstitülerini kapsayan, bölgesel eğitim ve iş çevresi sektörleriyle aktif bir şekilde iş birliği içindedir.

Halihazırda WSEI ‘’OIC Polonya’’yla beraber toplamda 157,752 PLN değerinde 59 proje yürütmektedir. Bu projeler çeşitli sosyal gruplara yöneliktir ve belirli sosyal sorunlara çözümler sağlamaktadır.

Uygulamaya dayalı Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu projeler ilk okuldan yüksek öğretim enstitülerine kadar her seviyeden okulların, ilişkilerinin güçlenmesine olanak sağlar. Eğitim sektörünün desteklemeye yönelik, bu programlar, eğitimsel fırsatlara yönelik eşit olmayan şartlar, yüksek öğretim bariyerlerinin aşılması ve iş marketinin gereksinimlerine uygun mesleki yeteneklerin geliştirilmesi için fırsatları genişletmek gibi, belirli problemlere direkt çözümler sağladıkları için bizim için kayda değer bir öneme sahiptirler. Okul desteği projelerinin çerçevesi altında, 161 eğitimsel ünite ile işbirliği sağladık ve geliştirdik.

Proje aktivitelerinde en önemli atılımlardan biri ‘’Anahtar Beceri Okulu’dur. Bir geliştirme programı olan bu programın amacı- doğu, merkez ve güney veya batı Polonya’dan gelen öğrencilerin yeteneklerini geliştirmektir.’’

Bu adı geçen destek programı 4 voyvodalıktan 90 özel düşük seviyeli ortaokuldan toplamda 9000 öğrenciyi kapsamaktadır. Gençlere mesleki eğilimlerini fark edebilmelerini sağlayacak bakış açısını sağlayacak olan çeşitli aktiviteler teklif edilmiştir. Öğrenciler arasında yapılan kişisel teşhisler onların yeteneklerinin saptanmasına ve bunun üzerinden uygun bir eğitim planının oluşturulmasını sağlamıştır. Bu program sayesinde gençler girişimciliğe, matematiğe, bilgi teknolojilerine ve yabancı dillere dayalı kendi bilgi dağarcıklarını seçmeli derslere katılarak ya da mesleki yaz okullarında geliştirebilirler. Gençler bölgesel işletmelerin nasıl yürütüldükleri konusunda bilgi edinebilirler ve bunun yanı sıra aynı zamanda gelecekte kendi kariyerlerine nasıl şekil verecekleri konusunda pratik bilgilere kavuşabilirler. Uzun vadede iyi eğitim almış bir toplum bölgenin gelecekteki sosyo-ekonomik gelişmesi üzerinde pozitif bir etkiye sahip olacaktır.

10 yılın ardından üniversite 2010/2011 yılında 4 fakültenin içinde lisans ve lisansüstü programlarını kapsayacak şekilde 11 diploma programı, tek bir forma getirilmiş master düzeyinde psikoloji programı ve 3 farklı mühendislik profili öne sürüyor. Şu anda WSEI Psikoloji departmanında doktora düzeyinde eğitimlere başlayabilmek için Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığından otorizasyon bekliyor.

2010 yılında Bakan Krzysztof Hetman’ın değer biçilemez destekleri sayesinde nakil ve bilişim laboratuvarları için 17 mln değerinde fon alaınmıştır. Bu andan itibaren, modernlik açısından didaktik altyapımız Lublin bölgesindeki en iyi altyapı olacaktır. Lublin Voyvodalık Kurulu, polis şefi Krzysztof Grabczuk’la birlikte başarımıza finansal destekleri ile takdire şair bir katkıda bulunmuştur, bunun için teşekkürlerimi iletmek isterim. Yeni tesislerin inşaatı eğitim aktiviteleri kadar gelişmiş araştırma aktivitelerinde bulunmak için de gereklidir. Özellikle bölgesel açıdan bakıldığında, iş üniteleri, kamu kuruluşları ve akademik organlar arasında bilginin ve innovasyonun transferi kritik bir rol oynar. Eğitim marketinde öncülük eden kuruluşlardan biri olarak, WSEI şehre ve bölgeye getirdiği değerin farkındadır; ve kendini bir ‘’kurumsal üniversite’’ olarak konumlar ve innovasyon ve yaratıcılığı aktivitelerinin merkezine işler. Kendi sosyal ve ekonomik sorumluluklarını sahiplenerek WSEI üniversitelerin bölgelerinin gelişiminde oynadıkları öncü rolü gözler önüne sunar. Kurumsal bir şekilde yönlendirilen yaklaşımın kalbinde, öğrencilerin işletme, toplum ve kamu sektörlerine tamamen girebilmelerini sağlamak için fırsatlar yaratmaya odaklanan, kurumsal kültürün gelişimi yatar.

WSEI’nın en dikkat çeken gerçek gelişme için fırsatlar yaratmak için olan özelliklerinden biri , zaten mükemmel olan öğretim ve işletmelerle ve kamu gruplarıyla yakın çalışmasına dayanan itibarının üzerine büyüme fırsatı sağlayan, ‘’innovasyonlar’’dır. İnnovasyon kelimesi sadece üniversitenin adının bir parçası değildir, aynı zamanda modern teknolojiler, öğretme tekniklerinde ve iş marketi ihtiyaçlarına ve direnen ekonomik değişiklere göre sürekli değişen yeni uzmanlıklarda görünür bir şekilde rol oynar. İnnovatif metotlar pilot projelerin uygulanmasında ve ekonomik ve sosyal bariyerlerin nasıl aşılacağı ve gençler için nasıl yeni fırsatlar yaratılacağı gibi konulardaki ilk elden bilgilerin elde edilmesine yönelik olan tüm eğitim süreçlerinde uygulanmaktadır. WSEI öğrencilerin girişimcilik yeteneklerinin geliştirilmesi ve desteklenmesinde, onların yeteneklerinin hasat edilmesinde ve yeni kurumsal işletmeler için inkübatörlerin yaratılmasında önderlik rolünü üstlenmiştir. İnnovasyonlar WSEI’nın asıl değerleridir.