CaT's Partners

Baobab Derneği 2001 de eğitim ve araştırma üzerine deneyimli profesyönellerden oluşan ve organizasyonların içinde insan kaynaklarının gelişimi için sistem ve stratejiler geliştirmeyi hedefleyen bir takım tarafından kurulmuştur.

Boabob servislerini öncelikli olarak, gurupların, özellikle çocukların ve gençlerin, sosyal dışlanmışlık riskine karşı sosyal ve iş gücü entegrasyonu gibi alanlarda aktiviteler geliştiren üçüncül sektör organizasyonlara, derneklere, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve sosyo ekonomik firmalara yöneltir,

Baobab’ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak aktivitelerinden yararlananlar çocuklar, gençler, sosyal dışlanmışlık riski altında olan kadınlar, göçmenler, etnik azınlıklar, engelliler, madde bağımlıları ve yaşlılardır. Boabob’ın önceliği rehberlik hizmetleri sunmak ve kullanıcılarına eğitimler ve tavsiyeler vermektir.

Boabab kendi içindeki eğitimsel ve/veya öğrenim ihtiyaçlarını karşılamak için, eğitim stretejileri oluşturur bunun için ihtiyaçları gözlemler, pilot projeler geliştirir, eğitim aktivitelerinin ve yönetim şekillerininin ve sonuçların verifikasyonunu tasarlar ve kendine uygun en iyi opsiyonu seçer.

Boabab işbirliği içinde olduğu kuruluşların ve kullanıcılarının hedeflerine ulaşmalarına yardım etmek için metodolojik araçlar ve instrumanlar geliştirirken aynı zamanda onların ilerleyişlerini kısıtlayan bir faktör olan finansal ve tekniksel kaynaklarını optimize eder.

0
0
0
s2sdefault

Kadis d.o.o geniş bir yelpazede eğitim kursları ve farklı insan kaynakları servisleri sağlar. 1992’den beri Kadis Slovenya İş Bürosu için çeşitli istihdam edilebilirlik becerileri workshopları ve programları sağlamaktadır. Kadis kariyer rehberliği adına okullara çeşitli programlar (öğrenciler, ebeveynler ve okul rehberleri için workshoplar) sunarken, ayrıca özellikle sosyal beceriler, iş kanunu duruşmalarının uygulanması ve diğer İnsan Kaynakları servisleri gibi alanlarda, bireyler ve firmalar için kişisel kariyer rehberliği, kariyer geliştirmesi, çalışanların işe alımı, seçilmesi ve eğitilmesi gib servisler sunar.

Takım, hepsi eğitim ve öğretim alanında deneyim sahibi olan, psikolog, pedagog ve sosyolojistlerden oluşur. Kadis, hepsi eğitim, değerlendirme, kariyer rehberliği ve e-learning alanlarında olmak üzere, hem partner hem de destekçi olarak, uluslarası projelerde yılları kapsayan deneyimlere sahiptir. Avupa birliği projeleri aracılığıyla Kadis en iyi kalitedeki servisleri tüm hedef gruplarına ulaşılabilir yapmak için, servislerin, teknoloji harikası methodolojilerin ve teknolojilerin daha ileri düzeye geliştirilmesi üzerine aktif bir şekilde çalışmaktadır.

0
0
0
s2sdefault

‘’İstanbul’un kalbinde’’ sloganı Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) gibi bir üniversite için yerinde bir slogandır. Boğazın eşiğindeki beşiktaştaki ana kampüsünde her gün hızlı bir hareketlilikle başlar ve bu şekilde devam eder. Bununla beraber nerdeyse üniversitenin her bir bölmünde bir etkinlikle karşılaşmak mümkündür.

Üniversitemize ilk adımınızı attığınızda gözünüze çarpacak ilk şey yabancı öğrencilerin sayılarının çokluğudur. Amerika Birleşik devletlerinden Çin’e, Fransadan Güney Koreye büyük bir coğrafik alandan Bahçeşehirde binden fazla yabancı öğrenci okumaktadır. Neden Bahçeşehiri tercih ettiklerini sorduğumuzda hep aynı cevabı alıyoruz: ‘’Merkezi konumu ve uluslararası gücü’’. Bahçeşehirin konumu aşikardır ve üniversitmemizin uluslararası işbirlikteliklerini anlamak içinse kampüste kısa bir tur atmak veya web sitemizi ziyaret etmek yeterli olacaktır.

’Dünya Benim Kampüsüm’’ mentalitesi BAU öğrencilerinin dünyanın çok farklı noktalarında eğitim alma şansı kazandırıyor. BAU bu koşulu Berlin, Toronto, Washington DC, Hong Kong, Roma, Silikon Vadisi ve Bostondaki kampüsleri ve akademik merkezleri ile sağlıyor. ‘’BAU Yurtdışı’’ öğrencilerin eğitimlerine yurtdışında devam etmelerine olanak sağlıyor ve tüm bu programlarla ilgili destek veriyor.

MİSYON

Eğitime, araştırmaya ve topluma servise kendini adamış bir ikincil eğitim enstitüsü olarak Bahçeşehir Üniversitesinin misyonu sorgulayan bir zihni ve kritik düşünce becerileri olan: lokal ve global sorunlara karşı hassasiyet sahibi, internasyonel standartlara ulaşan: bilimsel, teknolojik ve kültürel bilgiye sahip ve evrensel fikir ve değerlerin güçlü savunucuları olan geleceğin öncü iş gücünü eğitmektir.

VİZYON

Bahçeşehir Üniversitesi bilginin geliştirilmesinde bölgesel ve ulusal olarak öncü güç olmayı hedefliyor. Bahçeşehir Üniversitesi başkalarının haklarına karşı saygıyı desteklemeye kendini adamış, insanların farklılıklarına değer veren ve bunlara karşı anlayışlı ve fikirlerin ifade edilmesine yapıcı bir bakış açısıyla bakan öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor.

0
0
0
s2sdefault

Lublin Ekonomi ve İnovasyon Üniversitesi (WSEI) 24 Ekim 2000 tarihinde Eğitim ve Spor Bakanlığının iznine bağlı olarak kurulmuştur. WSEI 57 numarasının altında Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığında Meslek Yüksek okulu olarak kayıtlıdır. Üniversitenin kurucusu, Lublinde bulunan ve özel hükümet dışı bir kuruluş olan, Polonya Fırsatları Endüstrize etme Merkezi ‘’OIC Polonya’’dır. Kurum 1991’de Lublin Bölgesinin sosyo-ekomonik gelişimini canlandırmak isteyen lokal toplumun girişken bireyleri tarafından kurulmuştur.

WSEI’nın misyonu Avrupa standartlarına ulaşabilerek, insan kaynakları potansiyelini güçlendirecek ve lokal devlet enstitülerinin finansal yönetim, stratejik planlama ya da Avrupa Birliği fonlarının yönetimi ve kullanımı kapasitelerini geliştirebilecek yüksek derecede nitelikli profesyoneller hazırlamaktır. Bölgenin ekonomik gelişmesi bağlamında bu sözü geçen aktiviteler kamu ve özel kuruluşların ilerki yıllarda karşılaşacakları asıl zorluklardır.

Devamını oku: Polonya
0
0
0
s2sdefault