Gelecekteki kariyerin teşhisini ve analizini yaptığı kadar, uygun bir eğitim rehberliği sağlayan modern bir test geliştirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz orta ve meslek okulu öğrencilerinin ve yetişkinlerin kapasitelerini, uygunluklarını ve profesyonel ilgi alanlarını tanımlamaya dayalı olan sürecin kalitesini yükseltmek ve kariyer rehberlerinin işlerini destekleyen analiz, teşhis ve eğitim rehberliği için modern(temsilci bir gruba standardize edilmiş) modüler bir sistem yaratarak, kariyer rehberliği ve kariyer planlaması yapmaktır.

Aşağıda verdiğimiz problemleri tesbit ettik:

 • Kariyer teşhisinin yapılmasına yönelik kompleks bir testin eksikliği. Hâlihazırdaki markette farklı psikolojik test setlerini kullanmayı gerektirmeden kompleks bir teşhisi kolay ve çabuk bir şekilde yapmayı sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır.
 • Okullarda var olması gereken profesyonel kariyer rehberliğinin eksikliği. Orta ve meslek okulları öğrencilerine her mesleğin karakteristik özellikleri hakkında ve bu meslekleri uygulamak için gereken kişisel eğilimler hakkında yeterli bilgi sağlanmamaktadır.
 • Gençlerin düşüncesizce kariyerlerini planlamaları. Kariyer rehberliğinin düşük kalitesi ve yararsız bir şekilde yapılıyor olması gençlerin okuyacakları okulu seçerken düşük bir ilgiye sahip olmalarına sebep olmaktadır. Eğitimlerini planlarken gençler medyayı, interneti ve kendi çevrelerini dikkate almaktadırlar. Bu sebeple öğrencilerin %20’si seçtikleri orta okuldan memnuniyet duymamaktadırlar.

.... ve hedef gruplarımızın aşağıda verdiğimiz ihtiyaçlarını tespit ettik:

 • Yüksek kalitedeki rehberlik servislerine erişebilmek
 • Sahip oldukları potansiyele bağlı olarak gelecekteki öğrenimlerini seçme veya iş bulma yeteneği
 • İyi bir şekilde teşhis edilmiş potansiyelleri sayesinde, iş piyasasında rekabetçi olmak

Testimizin Yenilikçiliği

Sistemimiz belirgin ve hiyerarşik olarak birbirlerine bağlı değerlendirme modüllerini kullanarak, teşhis ve rehberlik etmeye dayalıdır.

 1. Hiyerarşizm- Madde Yanıt Kuramına (MYK) bağlı olarak- sorular bir önceki soruya verilen cevaba bağlı olarak seçilir. Bu demek oluyor ki her katılımcı her soruya ‘’cevap’’ vermeyecektir.
 2. Markette halihazırda var olan testler, sadece bir katmandan oluşmaktadır, şu andaki markette hiyerarşik ve birden fazla katmandan oluşan bir test bulunmamaktadır. Şu anda var olanlar hiyerarşiklerdik ancak sadece bir katmandan oluşmaktadırlar- projede geliştirilen test 8 katmandan (modülden) oluşacaktır.
 3. Test durumlara dayalı karakterdeki tepkileri içerecektir- kişi olayları izleyecek ve bu duruma göre tepki verecektir. (bir sonraki sorular ve olaylar bir önceki tepkiye bağlı olarak seçilecektir.)
 4. inci son modül (sahip olunan niteliklerin modülü), kişinin çalışmak istediği ülkede çalışabilmesi için kontrol edilmesi gereken, her ülke için gerekli olan niteliklerin ve izinlerin, eklenebilmesine olanak sağlayacaktır. Eklemek aynı zamanda modüllerin üstüne ekleme olasılığıyla bağlantılı olduğu kadar her ülkenin kanun düzenlemelerine bağlı olarak belirli mesleklerin karakteristik özelliklerinin konseye sunulacak raporlamasının yapılmasını sağlayacak olan değerlerin değiştirile bilinmesiyle de bağlantılıdır.

CAT Projesinin Kapsamı

Projenin içerisinde takımımız tarafından 5 ana çıktı üretilecektir.

Çıktı1- Meslekler için eğilimlerin ve öncü niteliklerin modüler sistemi

Model, yaklaşık 200 mesleği içerecek olıp, her bir mesleğin profesyonel görevlerini tamamlamak için gereken bilgi ve becerilerin tanımını kapsayacaktır.

Çıktı 2- Mesleklere yönelik teşhis, analiz ve eğitim rehberliği için modüler sistem

Geliştirilen sistem 8 modülden oluşacaktır:

 1. Profesyonel ilgi alanlarının modülü
 2. Hedeflerin yapısı ve değerleri modülü
 3. Kişisel becerilerin modülü
 4. Doğuştan gelen kabiliyetlerin modülü
 5. Kognitif modülü
 6. Kişiler arası modülü
 7. İşletme ve kurumsal yeteneklerin modülü
 8. Sahip olunan niteliklerin modülü

Çıktı 3- Teşhis testi için kullanma kılavuzu

Teşhis testinin kullanma kılavuzu, teşhis testinin geliştirilmesi aşamasına öncülük eden temel prensipleri, hedefleri ve teşhis yararlarını, metotların doğruluğunu ve güvenirliliğini, testlerin işleyiş yollarının açıklamasını, sonuçların hesaplanma prosedürlerini ve bu sonuçların (normlara bağlı olarak-profesyonel yeterliliklerin tanımı) yorumlanmasını içerecektir. Kullanma kılavuzu hem teknik açıdan hem de maddi açıdan testin nasıl uygulanacağına/kullanılacağına dayalı bir yönerge olacaktır.

Çıktı 4- Katılımcının kariyeri için kişisel portföy

Kişisel portföyler hem yazılı hem elektronik olacak şekilde iki formatta da hazırlanacaktırlar ve Europass tamamlayıcılarıyla bağlantılı olacaklardır. Bu portföyün amacı resmi, gayri resmi ve yaygın eğitim aşamalarında kazanılan öğrenim sonuçlarını sunmak olacaktır.

Çıktı 5- Kariyer rehberleri için metodolojik kullanma kılavuzu

Projede üretilen modüler sistemi kullanarak çalışan kariyer rehberleri için yapılan metodolojik kullanma kılavuzu. Kılavuz rehberlik sürecinin nasıl işleyeceğine dair pratik prensiplerin yanı sıra, geliştirilen metottun ilkeleri ve varsayımlarını da içerecektir.

0
0
0
s2sdefault