Napredek

Pripravljamo se na drugo srečanje, ki bo potekalo 13.in 14. aprila v Španiji. Naredili bomo povzetek naših prvih rezultatov: opis kompetenc in predispozicij, analiza kvalifikacij, opis predispozicij za 200 poklicev.

Razpravljali bomo tudi o modularnem sistemu usposabljanja na področju diagnosticiranja, analize in izobraževanja o usmerjanju kariere – vloge, naloge in odgovornosti partnerjev tekom razvoja:

  • model medsebojnih odvisnosti;
  • niz testov in sklopov vprašanj, situacijskih vzorcev v zvezi z določenim poklicem, računalniške simulacije dela v določenem poklicu.

Naslednji dan bomo razdelili nadaljnje naloge in ukrepe druge faze projekta.

Pripravljeni, pozor, zdaj!

ZAČETNO SREČANJE 29.-30. Oktobra 2014, Lublin, Poljska

Začetno srečanje se je pričelo z managerskim delom projekta. Po nekaj uvodnih besedah je vsak partner na kratko predstavil svojo institucijo. Naslednji del srečanja je bil namenjen finančnim in administrativnim pravilom izvajanja projekta. Med predstavitvijo so bile določene različne kategorije stroškov in pravila njihove določitve.

Drugi dan srečanja je bil posvečen zaslugam projekta. Razpravljali smo o strukturi orodja in njegovih elementih - modulih in slojih ter o tem, kako bi bilo treba orodje prilagoditi značilnostim vsake države in poklica.

Partnerji so se udeležili razprave o značilnostih vseh slojev orodja. Razpravljali smo o prvi nalogi: preverjanje potrebnih kvalifikacij za poklice. To je bistven del projekta, zato smo razdelili vse poklice med vse partnerje. Dogovorili smo se, da bomo zbrali podatke o kompetencah, ki so za posamezen poklic, potrebne v vsaki državi. Nato bomo poiskali skupne kompetence in opredelili, katere specifike je potrebno prilagoditi za vsako državo (s prilagoditvijo vprašanj).

Ker so bila opredeljena glavna področja sodelovanja in dodeljena ključna odgovornost za naslednje mesece, so se partnerji odločili za prekinitev razprave.

Partnerji so prav tako vzpostavili ustrezne datume za naslednja srečanja projekta, ki so:
• Drugo projektno srečanje - 13. in 14. april 2015 v Španiji
• Tretje projektno srečanje - 16. in 17. november 2015 v Sloveniji
• Četrto projektno srečanje - 4. in 5. april 2016, UK
• Peto projektno srečanje - 21. in 22. november 2016, Turčija
• Šesto projektno srečanje - 5. in 6. junij 2017, Poljska

Se vidimo v Barceloni!

KDO SMO?

Smo mednarodni tim profesionalcev: izobraževalcev, psihologov, svetovalcev in informatikov. Zahvaljujoč evropskemu program ERASMUS smo se srečali z namenom soustvarjanja modernega interaktivnega orodja za karierno usmerjanje.

KAJ JE NAŠ CILJ?

Naš cilj je izdelati novo diagnostično orodje, sestavljeno iz osmih multidimenzionalnih plasti, združenih v en sistem. Uporabniki bodo s pomočjo CaT-a lahko definirali lastne zmožnosti, sposobnosti in karierna zanimanja na hiter in učinkovit način. Hkrati pa bo naše orodje podpiralo delo poklicnih svetovalcev.

OD KOD IDEJA?

Po vsej Evropi opažamo zaskrbljujoč trend: mladi zapustijo šole brez zadostne kvalifikacije in brez idej o oblikovanju lastne kariere. Opazili pa smo tudi pomanjkanje kompleksnega orodja za karierno diagnostiko.

KOMU JE NAMENJEN CaT?

Glavna ciljna skupina projekta so dijaki srednjih in poklicnih šol, njihovi starši in učitelji ter poklicni svetovalci, pa tudi vsakdo, ki bi želel diagnosticirati lastne sposobnosti in izboljšati svojo poklicno pot.

Ta projekt je bil ustanovljen s podporo Evropske komisije (project no: 2014-1-PL01-KA200-003345). Ta publikacija odraža mnenje avtorja in Evropska komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo, ki vsebuje podatke projekta.