Faza 1: Model predispozicij in glavnih kompetenc za posamezne poklice

- Opis kompetenc in predispozicij, potrebnih za analizo poklicev in kvalifikacij

- Kategorizacija in rangiranje predispozicij ter kompetenc v skupine za diagnostični modul

- Analiza kvalifikacij, pridobljenih tekom izobraževanja, ter potrebnih certifikatov, dovoljenj…

- Strokovni pregled klasifikacij kompetenc, potrebnih za izpolnjevanje strokovnih nalog posameznega poklica

Faza 2 – Razvoj modularnega sistema za diagnozo (prepoznavanje lastnosti, stanj), analizo in izobraževanje o kariernem svetovanju

- Opis indikatorjev za merjenje pri uporabi diagnostičnih orodij, ki merijo posamezni modul

– Opis hierarhične structure pri realizaciji modulov

– Razvoj baterije testov za izbrane competence, ki omogoča merjenje izraženosti izbranih lastnosti in predispozicij

– Razvoj skupine vprašanj glede 8 skupin in podrobnih dimenzij (glede na definicijo in področja analize)

– Pregled in potrditev vprašanj s strani strokovnjakov (analiza vsebine)

– Izbor 10 – 15 vprašanj za vsako področje in orodje pri posameznem modulu

– Strokovni pregled

– Svetovalni modul – priprava vsebin z informacijami o predlaganih poklicnih področjih s predstavitvijo močnih in šibkih točk udeleženca

- Razvoj Priročnika za diagnostično orodje

- Rzavoj osebnega portfolio o karieri udeleženca

– Razvoj metodološkega priročnika za karierne svetovalce za uporabo modularnega sistema pri delu

- Grafično oblikovanje materialov

Faza 3 – Priprava spletne verzije orodja

Faza 4 – Pilotno testiranje

– Nakup standardiziranih orodij, ki bodo pomagala pri oceni veljavnosti orodja na določenih področjih

– Pilotna raziskava

– Poročila o statistični analizi podatkov pilotnega testiranja za vsak modul

– Prilagoditev diagnostičnega orodja in modela, glede na pridobljene rezultate in mnenje svetovalnih delavcev

 

Faza 5 – Psihometrična validacija in standardizacija orodja

- Končna validacija orodja in funkcionalnosti modela

- Priprava poročila o vsakem modulu od statistične analize podatkov do končne raziskave

– Priprava poročila o validaciji orodja na podlagi rezultatih reprezentativnih skupin

– Končna verzija orodja po zaključeni validaciji

0
0
0
s2sdefault