Napredek

Konferenca je potekala 27. februarja 2018 v hotelu Park Park v Ljubljani.

Med povabljenimi gosti so bili predstavniki izobraževalnih ustanov: poklicne šole, izobraževalni centri in ustanove, ki skrbijo za pomoč brezposelnim osebam. Med konferenco je bilo predstavljeno spletno orodje, tj. Modularni sistem za analizo, diagnostiko in izobraževalno-informacijsko svetovanje (O2). Med konferenco so govorili strokovnjaki, ki so sodelovali pri oblikovanju orodja.

Zahvaljujoč dejstvu, da na slovenskem trgu manjka podobno orodje, je bila konferenca zelo priljubljena. Svetovalci šole, ki so sodelovali na konferenci, so izrazili zanimanje za prenos orodja CaT na njihovo vsakodnevno delo in njegovo uporabo po tržnem deležu.

  1. februarja 2018 na sedežu Univerze za ekonomijo in inovacije v Auli A je potekala konferenca: "Nasveti pri načrtovanju kariere. Večdimenzionalno merjenje poklicnih predispozicij z uporabo orodja CaT", katerega glavni namen je bil predstaviti rezultate projekta "Career Tree CaT, ki ga naša institucija izvaja od leta 2014.

Konferenco so otvorili prof. Dr. Michał Jarmuł, profesor WSEI, profesor WSEI, profesor za didaktiko, kakovost izobraževanja in študentske zadeve, nato pa je govoril: doktorski študij Zbigniew B. Gaś, izredni profesor WSEI, ki je bil moderator.

Prvi del konference je bil namenjen predstavitvi koncepta sodobnega orodja, ustvarjenega na spletu. Cilj, ki je vodil koncept uporabe orodja, je bil izboljšati kakovost dela poklicnih svetovalcev: psihologov in pedagogov ter učiteljev, ki podpirajo mlade pri načrtovanju kariere.

Avtorji koncepta in orodje sami so podali svoje govore, strokovnjaki WSEI dr. Robert Porzak, dr. Monika Baryła-Matejczuk, Jacek Łukasiewicz in dr. Grzegorz Kata. Kasneje so vabljene goste predstavili svoja govora PhD Katarzyna Hartfil, psihologinja in poklicni svetovalec na višji in visoki šoli Jan III Sobieski v Lublinu in gospe Edyta Migałka, predstavnika Fundacije VCC.

Drugi del konference je bila delavnica, ki je udeležencem omogočila spoznavanje praktične strani orodja.

Med konferenco smo počastili predstavnike institucij, kot so:

-Center za razvoj izobraževanja (ORE) - Małgorzata Rosak, ki ga je pooblastila ministrica za nacionalno šolstvo Anna Zalewska - Agnieszka Włodarczyk, predstavnica Fundacije za razvoj izobraževalnega sistema (FRSE), naš skrbnik in dober duh projekta - Mestni svet Lublin, Pedagoška fakulteta v imenu direktorja Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Wojciech Polak - Valdani Vicari & Associati (VVA) (Evropska komisija) Iva Plašilová - Urad za vojvodstvo v Lublinu v imenu direktorja Małgorzata Sokół, gospa Maryla Wójtowicz - Center za kontinuirano izobraževanje v Lublinu (CKU), namestnica direktorice Anna Ruman Kołodyńska predstavniki delovne pisarne Poviat, agencij za zaposlovanje, prostovoljne delovne enote (OHP), šol za poklicno izobraževanje ter zaposlenih v kariernih storitvah in psiholoških in pedagoških centrih. Na konferenci so se udeležili tudi gostje iz tujine iz institucij trga dela: Uradna španska gospodarska zbornica v Belgiji in Luksemburgu Belgija NISO V EVROPI (Španija) ECTE - Evropski center za usposabljanje za zaposlovanje (Grčija) Eduforma s.r.l. (Italija) Inštitut za razvoj zaposlovanja Advancement Services Ltd. (Irska) Galerija Hvala za vaše zanimanje, čas, porabljen skupaj, izmenjava idej in vas vabimo, da sledite spletni strani projekta.

Naslednja faza CaT!

Naslednja faza projekta jetestiranje orodja pri učencih poklicnih srednjih šol. Cilj projekta je namreč pomoč mladostnikom pri razmišljanju in odločanju o njihovi poklicni prihodnosti.

V tej fazi je pred implementacijo finalne verzije orodja, potrebno zbrati podatke o testiranju učencev, kar bo omogočilo validacijo in standardizacijo orodja. Želimo namreč, da je ocena, ki jo poda orodje, točna in odraža realne poklicne predispozicije udeležencev.

Prav tako je pomembno, da pridobimo povratne informacije o orodju s strani učencev, svetovalnih delavcev in učiteljev, npr. kako poteka izpolnjevanje vprašalnika, je uporabniški vmesnik in grafični prikaz dovolj prijazen uporabniku... Vedno obstaja namreč prostor za izboljšave.

Raziskava bo potekala v maju in juniju v vseh državah partnerjev.

 

 

Valiacijsko testiranje v Lublinu v okviru Akademskega gimnazijskega športnega prvenstva, 16. 5. 2017; http://alms.wsei.lublin.pl/

Karierno drevo na osmi državni znanstveni konferenci iz serije: ŠOLA SODOBNIH IZZIVOV

Izbira teme ni naključna - orodje, ustvarjeno v okviru projekta CaT, ne bo delovalo v vakuumu. Vse kaže, da se bo v »šoli prihodnosti« pojavljala vedno večja potreba po podpori mladim pri prvih življenjskih odločitvah.

Drug vidik projekta CaT je raziskovalni. Udeležba na projektu daje strokovnjakom WSEI priložnost, da na podlagi podatkov, zbranih v večih partnerskih državah, izvedejo zanimive psihološke raziskave.

Ali se interesi, strasti in vrednote mladih iz Turčije, Poljske, Slovenije, Španije in Velike Britanije med seboj razlikujejo in ali so znanstveno merljivi?

Strokovnjaki WSEI so njihove dosežke delili na VIII Nacionalni znanstveni konferenci serije "PROBLEMI SODOBNE PROFILAKTNOSTI", ki je potekala na WSEI 16. in 17. maja 2017 (http://www.wsei.lublin.pl/nauka-i-badania/ konferencje- znanstveni-novice-viii-ogolopolska-znanstvena-konferenca-iz-cikel-problemi-sodobna-profilaksa-na-temi-šola-izziv-modernosti).

Predstavitve:

Korelacija: študent in podjetništvo - poljska različica testne baterije Karierno drevo (CaT) – Dr.R. Prozak (Šola za ekonomijo in inovacije v Lublinu);

Vrednote, ki jih cenijo mladi. Analiza rezultatov raziskav na Poljskem, v Sloveniji, Angliji, Španiji in Turčiji z uporabo testnega drevesa Drevo oskrbe - Dr. J. Łukasiewicz (Visoka šola za ekonomijo in inovacije v Lublinu);

Temperamentna občutljivost in profesionalni interesi dijakov - mednarodna raziskava - M. Baryła-Matejczuk (Visoka šola za ekonomijo in inovacije v Lublinu);

Uresničevanje poklicnih interesov učencev kot dejavnik varstva tezavra - Dr. Grzegorz Kata (Visoka šola za ekonomijo in inovacije v Lublinu).

Težko je verjeti, da se naš projekt počasi približuje koncu. V ponedeljek, 21. novembra, se bomo v Barceloni srečali že petič. Glavne teme 5. srečanja bodo pilotno testiranje, spletno orodje in naslednji koraki v projektu. Se že veselim!!!