Peti projektni sestanek je potekal od 21. do 22. decembra 2016 v Barceloni 

 

Med srečanjem Partnerji so se osredotočili na:   

1. Preverjanje veljavnosti Za začetek preverjanja je treba izpolniti nekatera merila: 

-funkcionalno spletno orodje za različico, ki podpira validacijo, je treba razviti; 

- podatke o preskusnih testih je treba zbrati in analizirati; 

- treba je razviti delovno različico portfelja; 

- je treba uvesti modul za delo z različico delovne različice.   

 

2. Možna razširitev projekta 

3. Dokončanje poskusnega testiranja 

4. Portfelj 

5. Modul nasvetov 

6. Proračunske zadeve, finančno upravljanje.   

 

Hvala za aktivno pozornost, naredimo to!