Urnik mednarodnih srečanj

  1. Začetno srečanje (29-30.10.2014) – cilj srečanja je opredeliti ideje, odgovornosti, časovni razpored in delitev nalog ter se pogovoriti o vseh potrebnih podrobnostih projekta. Navzoči so vsi partnerji (2 predstavnika za vsakega partnerja). Srečanje bo potekalo na Poljskem.
  2. Povratna informacija o razvoju model predispozicij in glavnih kompetenc (13-14. 4.2015). Cilj je narediti povzetek dela, ki je bilo opravljeno na modelu v posameznih državah (opis kompetenc in predispocij, kategorizacija in rangiranje predispozicij ter kompetenc, analiza kvalifikacij, opis predispozicij, kompetenc in dovoljenj) ter predstaviti pogled strokovnjakov. Srečanje bo potekalo v Španiji.
  3. Srečanje na temo napredka modularnega sistema razvoja (16-17.11.2015). Cilj je povzeti potek dela na modularnem sistemu, poročati o napredku testa in razvoja vprašanj, določiti vloge kompetentnih strokovnjakov in se pogovoriti o diagnostičnih vprašanjih za posamezno področje testa. Sestanek bo potekal v Sloveniji.
  4. Predstavitev prve verzije orodja (04-5. 4. 2016). Cilj srečanja je predstaviti prvo verzijo orodja z dodatnimi podrobnostmi (priročnik, metodološka navodila, priročnik za delo na sebi). V okviru srečanja bo organizirano tudi izobraževanje o uporabi orodja za raziskovalce/trenerje/karierne svetovalce iz organizacij partnerjev. Srečanje bo potekalo v Veliki Britaniji.
  5. Povzetek pilotnega testiranja (21-22.11.2016) – cilj srečanja je povzeti rezultate pilotnega testiranja, predlagati izboljšave orodja ter se pogovoriti o pomembnih točkah poteka projekta. Srečanje bo potekalo v Turčiji.

Evalvacijsko srečanje (05-6.6.2017) – namen srečanja je evalvacija celotnega projekta, predstavitev vseh rezultatov ter poročil ocenjevalcev. Srečanje bo potekalo na Poljskem.

0
0
0
s2sdefault