International meetings

Peti projektni sestanek je potekal od 21. do 22. decembra 2016 v Barceloni 

 

Med srečanjem Partnerji so se osredotočili na:   

1. Preverjanje veljavnosti Za začetek preverjanja je treba izpolniti nekatera merila: 

-funkcionalno spletno orodje za različico, ki podpira validacijo, je treba razviti; 

- podatke o preskusnih testih je treba zbrati in analizirati; 

- treba je razviti delovno različico portfelja; 

- je treba uvesti modul za delo z različico delovne različice.   

 

2. Možna razširitev projekta 

3. Dokončanje poskusnega testiranja 

4. Portfelj 

5. Modul nasvetov 

6. Proračunske zadeve, finančno upravljanje.   

 

Hvala za aktivno pozornost, naredimo to!

London, 11.12.04.2016 

Med projektnim srečanjem je WSEI predstavil rezultate projektnih del na prejšnjih stopnjah O2. Delo pri pripravi vprašanj (faza O2.2 v akcijskem načrtu) je skoraj zaprta. Predstavniki PPA, BAU, Baobab so predstavili predhodne rezultate (povratne informacije) od svojih pristojnih sodnikov, ki so ocenili vprašanja, ki so bila izdelana v okviru partnerstva CaT. Ta naloga je najpomembnejša, kolikor je treba zaključiti, preden začne pilotsko testiranje. Partnerji so razpravljali o načinu uporabe sodnikovih rezultatov in o možnosti zmanjšanja števila vprašanj, ki bi jih samo popravili. 

Nato je bila predstavitev razširjanja, partnerskih nalog in poročanja, razprav in predlogov.

 

Partnerji so razpravljali o načinu uporabe sodnikovih rezultatov in o možnosti zmanjšanja števila vprašanj, ki bi jih samo popravili. Nato je bila predstavitev razširjanja, partnerskih nalog in poročanja, razprav in predlogov. 

Partnerji so sprožili tudi vprašanje časa, potrebnega za izvajanje pilotnega testiranja za 1 preizkušanca. Nadaljnja faza razprave je bila posvečena slikam, ki jih je WSEI izdelal za opis poklicev. Partnerji so od WSEI zahtevali, da korak za korakom pripravijo smernice za pilotno testiranje za študente.   

WSEI je predstavil rezultate ocene vmesnega poročila s strani Nacionalnega urada, omenili so vprašanja, ki jih je pozitivno ocenila NA. Ugotovljeno je bilo, da poročilo NA dobro oceni in da je treba nadaljevati z vsemi poročevalskimi nalogami.   

Hvala vsem!!!

Tretje projektno srečanje je potekalo od 16. do 17. novembra 2015 v Ljubljani.   

 

Med tem projektnim srečanjem je bilo predstavljeno spletno orodje. Partnerji so imeli priložnost razkriti definicije, indikatorje, besedilo, uporabljene v orodju, preveriti tudi literaturo in ustvarjanje hierarhičnega loma - zadnji komentarji pred objavo končne različice.   

Naslednji dan so partnerji razpravljali o izvedbi naslednje faze v O2: 

- vloga sodnikov komponent, ki se obravnavajo 

- pilotsko testiranje.   

Partner PPA je predstavil načrt upravljanja projekta, promocijske in razširjalne dejavnosti ter vse rezultate, ki jih je konzorcij dosegel do sestanka projekta. Vsi so se dogovorili, da prevedete letak in ga prenesite na Sharepoint do 30. 11. 2015. Tega dne je WSEI predstavil oceno kakovosti, dolžnosti partnerjev in poročanje o napakah - upravnih vprašanjih.  

 

Hvala vsem za sodelovanje in brainstorming. Naslednji sestanek v Londonu !!!

Drugo srečanje je potekalo 13. in 14. aprila v Barceloni v Španiji.

Prvi dan srečanja se je začel s predstavitvijo načrta razširjanja projekta, ki ga je pripravila organizacija PPA. Predstavljeni so promocijski kanali za določeno ciljno skupino, obravnavamo specifične cilje za partnerje. 

Razpravljali smo o vprašanju izdelave spletne strani projekta in odločili smo se, da: 

- spletno mesto bo ustvarjeno v 5 jezikovnih različicah (vsi partnerji), 

- vsi partnerji bodo imeli pravico, da posodobijo svojo jezikovno različico spletnega mesta, 

- stran projekta bo ustvarjena tudi na Facebooku in Twitteru. 

Nato je bil v projektu obravnavan načrt upravljanja kakovosti, organizacija Baobab Assosiation pa je pripravila predstavitev. 

Leader (WSEI) se je nato pogovarjal o akcijskem načrtu O1 in O2. Ustvarjen je bil nov delovni načrt za O2. Dogovorjeno je bilo, da se rok za pripravo testov skrajša, da bi prej začeli pilotsko testno sejo. Določeno je bilo ciljno skupino, na kateri bodo izvedeni testi (1000 ljudi). 

Razprava o temah se je začela tudi drugi dan srečanja. Nato so se razpravljali o modelih dokumentov, ki bodo partnerji predložili Leader za poročila o dejavnostih projekta. Med srečanjem je bil ustanovljen nov, trenutni akcijski načrt za O2. 

 

Se vidimo v Sloveniji!

Prvi projekt se bo sestal 29. in 30. oktobra 2014 v Lublinu na Poljskem.

Začetek srečanja se je začel z upravljalnim delom projekta. Po nekaj začetnih besedah ​​je vsak partner kmalu predstavil svojo institucijo. Naslednji del srečanja je bil namenjen finančnim in upravnim načelom, povezanim z izvajanjem projekta. Med predstavitvijo so bile opredeljene različne kategorije stroškov in pravila za njene kvalifikacije.

Drugi dan srečanja je namenjen vrednotam, ki jih projekt prinaša s seboj. Razpravljali smo o strukturi orodja in njegovih sestavnih delih - modulih in slojih ter načinu prilagajanja orodja specifičnosti vsake države in poklica.

Partnerji so se udeležili razprave o specifičnosti vseh slojev orodja. Predstavljena je bila prva naloga - preverjanje kvalifikacij poklica. To je bistven del projekta, zato je bilo predlagano, da se izmenjujejo vsa tekmovanja med vsemi partnerji. Dogovorili smo se, da zbramo vse strokovne sposobnosti v vsaki državi, poiščemo skupno in opredelimo, kaj je treba prilagoditi vsaki državi (s prilagajanjem vprašanj).

Ključna področja sodelovanja so bila opredeljena in ključne naloge dodeljene v prihodnjih mesecih, so se partnerji odločili, da odložijo razpravo.

Partnerji so prav tako vzpostavili ustrezne datume za naslednje projektne sestanke, ki vključujejo:

• Drugo srečanje projekta - 13. in 14. aprila 2015, Španija

• tretji projektni sestanek - 16. - 17. november 2015, Slovenija

• Četrti projektni sestanek - od 4. do 5. aprila 2016. Velika Britanija

• Peti projektni sestanek - 21. in 22. novembra 2016, Turčija

• Šesti sestanek projekta - od 5. do 6. junija 2017 na Poljskem  

 

Se vidiva v Barceloni!

Več prispevkov