Partnerji CaT

Slogan “V srcu Istanbula” dobro opisuje Univerzo Bahceseghir (BAU)… Nahaja se namreč na obrobju Bosporusa v enem najbolj obiskanih predelov Istanbula, Besiktas. Že zjutraj je univerza obkrožena s hitrim dogajanjem, ki se nadaljuje skozi celoten dan. Različni dogodki se vrstijo v skoraj vsakem delu univerze.

Univerza izstopa po visokem številu tujih študentov, ki izhajajo iz različnih držav, vse od ZDA, Kitajske, Francije pa do Južne Koreje. Univerzo BAU obiskuje več kot 1000 tujih študentov. Na vprašanje, zakaj so izbrali ravno BAU, podajo isti odgovor: “Zaradi centralne lokacije in mednarodnega vpliva”.Centralna lokacija univerze je očitna. Mednarodni vpliv pa je opazen že na njihovi spletni strani in v kampusu.

“Svet je moj kampus” – BAU omogoča študentom priložnost, da izkusijo izobraževanje iz različnih perspektiv, saj ima kampuse in akademske centre v Berlinu, Torontu, Washingtonu, Hong Kong-u, Rimu, Silicijski dolini in v Bostonu. „BAU v tujini” omogoča študentom, da svojo izobrazbo pridobijo v tujih kampusih in jim pri tem nudi vso podporo.

MISIJA

Kot visokošolska ustanova, posvečena poučevanju, raziskovanju in družbeno koristnemu delu, si je Univerza BAU zadala misijo izobraziti vodilne kadre, ki so radovedni, zmožni kritičnega razmišljanja, so občutljivi na lokalne in globalne tematike, dosegajo mednarodne standarde dela, prispevajo k znanstvenemu, kulturnemu in tehnološkemu naboru znanja ter podpirajo univerzalne ideje ter vrednote.

VIZIJA

Univerza BAU želi postati vodilna regijska in državna ustanova za širitev znanja. Izobraževati žeti študente, ki spodbujajo spoštovanje človekovih pravic, cenijo razlike med ljudmi in konstruktivno izražanje idej.

The slogan “At the heart of Istanbul” is suitable for a university like Bahcesehir University (BAU)… With its main campus on the edge of the Bosporus in Besiktas each day begins early with rapid mobility and continues throughout the day. Moreover, it is possible to encounter an event at almost every part of the university.

The first thing that will strike your eye when you enter our university will be the large number of foreign students. From the United States to China, from France to South Korea from a wide geographical area extending over a thousand foreign students are studying at BAU. When asked why they prefer BAU we always receive the same answer: “The central location and international power.” BAU’s location is apparent. In order to understand the international collaborations of our university, a short tour of our campus or website would be sufficient.

Preberite več: TURKEY

Slogan “V srcu Istanbula” dobro opisuje Univerzo Bahceseghir (BAU)… Nahaja se namreč na obrobju Bosporusa v enem najbolj obiskanih predelov Istanbula, Besiktas. Že zjutraj je univerza obkrožena s hitrim dogajanjem, ki se nadaljuje skozi celoten dan. Različni dogodki se vrstijo v skoraj vsakem delu univerze.

Univerza izstopa po visokem številu tujih študentov, ki izhajajo iz različnih držav, vse od ZDA, Kitajske, Francije pa do Južne Koreje. Univerzo BAU obiskuje več kot 1000 tujih študentov. Na vprašanje, zakaj so izbrali ravno BAU, podajo isti odgovor: “Zaradi centralne lokacije in mednarodnega vpliva”.Centralna lokacija univerze je očitna. Mednarodni vpliv pa je opazen že na njihovi spletni strani in v kampusu.

“Svet je moj kampus” – BAU omogoča študentom priložnost, da izkusijo izobraževanje iz različnih perspektiv, saj ima kampuse in akademske centre v Berlinu, Torontu, Washingtonu, Hong Kong-u, Rimu, Silicijski dolini in v Bostonu. „BAU v tujini” omogoča študentom, da svojo izobrazbo pridobijo v tujih kampusih in jim pri tem nudi vso podporo.

MISIJA

Kot visokošolska ustanova, posvečena poučevanju, raziskovanju in družbeno koristnemu delu, si je Univerza BAU zadala misijo izobraziti vodilne kadre, ki so radovedni, zmožni kritičnega razmišljanja, so občutljivi na lokalne in globalne tematike, dosegajo mednarodne standarde dela, prispevajo k znanstvenemu, kulturnemu in tehnološkemu naboru znanja ter podpirajo univerzalne ideje ter vrednote.

VIZIJA

Univerza BAU želi postati vodilna regijska in državna ustanova za širitev znanja. Izobraževati žeti študente, ki spodbujajo spoštovanje človekovih pravic, cenijo razlike med ljudmi in konstruktivno izražanje idej.

Kadis d.o.o. provides wide range of training courses and other human resource services. Since 1992 Kadis has been a provider of various employability skills workshops and programmes for the Employment Service of Slovenia. Kadis offers various programmes to schools regarding career guidance (workshops for students, parents and school counsellors) and also services for individuals and companies, such as individual career counselling, career development, recruitment and selection, training of employees, particularly in soft skills, implementation of labour law proceedings and other HRM services.

The team mainly consists of psychologists, pedagogues and sociologists, all experienced in training and education. Kadis has years of experience with international projects, both as a promoter and a partner, all in the fields of training, assessment, career guidance and e-learning. Through EU projects Kadis is actively working on further advancement of the services, state-of-the-art methodologies and technology to make the top quality services more accessible for all target groups.

To read more about Kadis klick here

Kadis d.o.o. je kadrovsko svetovalno podjetje, ki na trgu deluje že od leta 1992. Nudi širok o izbor izobraževanj in storitev iz področja kadrovskega menedžementa, med drugim tudi izobraževanja in programe v okviru Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. Ponuja tudi storitve kariernega svetovanja šolam (delavnice za učence, starše in svetovalne delavce), posameznikom ter podjetjem (individualno karierno usmerjanje, iskanje in selekcija kadra, izobraževanja zaposlovenih iz področja mehkih veščin, delovnopravno svetovanje...).

Kadisova ekipa je sestavljena iz psihologov, pedagogov, sociologov in pravnikov, ki so izkušeni v izobraževanju in usposabljanju posameznikov.

Kadis d.o.o. ima več let izkušenj na mednarodnih projektih iz področja izobraževanja, ocenjevanja potenciala, kariernega svetovanja in e-učenja. Podjetje stalno poglablja in razvija svoje storitve preko številnih EU projektov, iz katerih črpa znanje, saj želi omogočiti lažji dostop do kvalitetnih storitev vsem svojim ciljnim skupinam.