Združenje Baobab je leta 2001 ustanovila ekipa izkušenih strokovnjakov na področju izobraževanja in raziskovanja, z namenom dela na sistemih in strategijah za razvoj kadrovske funkcije znotraj organizacij.

Baobab je primarno usmerjen v organizacije terciarnega sektorja, društva, neprofitne organizacije in socialna podjetja, ki so aktivna na področju vključevanja ranljivih skupin s tveganjem za socialno izključenost, še posebej se osredotočajo na otroke in mlade.

Posredni in neposredni upravičenci storitev združenja Baobab so otroci, mladi, ženske s tveganjem za socialno izključenost, migranti, etnične manjšine, odvisniki od drog in starejši. Prednostna funkcija združenja je nudenje svetovanja in izobraževanj naštetim uporabnikom.

Baobab preuči izobrazbene in poklicne potrebe svojih ciljnih skupin, nato pa izbere najboljše možnosti in načine izobraževanj. Pri tem se naslanjajo na študije potreb, pilotne projekte, oblikovanje treningov in pregled ter potrditev rezultatov.

Baobab razvija metodološka orodja in instrumente, ki jim pomagajo pri uresničevanju njihovih ciljev ter ciljev njihovih partnerjev. Pri tem se trudijo optimizirati finančne in tehnične potrebe, ki v večini primerov omejujejo njihovo delovanje.