Partnerji CaT

University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI) was established on the strength of the permission of the Minister of Education and Sport of 24th October 2000. WSEI is registered in the register of vocational higher education institutions in the Ministry of Science and Higher Education under the number 57. The founder of the University is Polish Foundation of the Opportunities Industrialization Centers “OIC Poland”, which is the private non-governmental organisation, based in Lublin. The Foundation was established in 1991 on initiative of members of the local society, who were interested in stimulating socio-economic development of Lublin Region.

The mission of WSEI is to prepare the highly qualified professionals, who will be able to meet European standards and who then reinforce the human resources potential and enhance the capacity of local government institutions in terms of public finance management, strategic planning or absorption and management of EU funds. In the context of economic development of the region those mentioned areas of activities are the key challenges that the public and private sector is to face in the next few years.

Preberite več: POLAND
0
0
0
s2sdefault

Polish Psychologists’ Association (PPA) is a registered charity organisation with 250 registered members (partner, ordinary and associate). PPA mission is to promote and protect good health amongst members of the Polish migrant community in the UK, in particular by:

  • Promoting psychological health and well-being by providing family, couple and individual psychotherapy, consultations and counselling, support groups and other psychological interventions;
  • Sharing psychological knowledge and research through educational and training activities and publishing research and other materials promoting migrants’ psychological wellbeing.
  • Providing a forum for the community of Polish psychology graduates and practitioners (members), including providing information about practicing psychology in the UK, creating networking and professional development opportunities to engage members in initiatives and projects to support the wider Polish community.
Preberite več: UNITED KINGDOM
0
0
0
s2sdefault

Združenje Baobab je leta 2001 ustanovila ekipa izkušenih strokovnjakov na področju izobraževanja in raziskovanja, z namenom dela na sistemih in strategijah za razvoj kadrovske funkcije znotraj organizacij.

Baobab je primarno usmerjen v organizacije terciarnega sektorja, društva, neprofitne organizacije in socialna podjetja, ki so aktivna na področju vključevanja ranljivih skupin s tveganjem za socialno izključenost, še posebej se osredotočajo na otroke in mlade.

Posredni in neposredni upravičenci storitev združenja Baobab so otroci, mladi, ženske s tveganjem za socialno izključenost, migranti, etnične manjšine, odvisniki od drog in starejši. Prednostna funkcija združenja je nudenje svetovanja in izobraževanj naštetim uporabnikom.

Baobab preuči izobrazbene in poklicne potrebe svojih ciljnih skupin, nato pa izbere najboljše možnosti in načine izobraževanj. Pri tem se naslanjajo na študije potreb, pilotne projekte, oblikovanje treningov in pregled ter potrditev rezultatov.

Baobab razvija metodološka orodja in instrumente, ki jim pomagajo pri uresničevanju njihovih ciljev ter ciljev njihovih partnerjev. Pri tem se trudijo optimizirati finančne in tehnične potrebe, ki v večini primerov omejujejo njihovo delovanje.

0
0
0
s2sdefault

Baobab Association was founded in 2001 by a team of experienced professionals in the fields of training and research, and intending to develop systems and strategies for the development of human resources within organizations.

Baobab directs its services primarily to third sector organisations, associations and non-profit organisations, and social economy companies, which develop their activities in the field of the social and labour integration of groups in risk of social exclusion, especially children and young people.

The direct and/or indirect beneficiaries of Baobab’s activities are children, young people, women in risk of social exclusion, migrants, ethnic minorities, disabled people, drug addicts and seniors. Baobab’s priority is to offer counselling, training and advice to our users.

Baobab studies their educational and/or training needs, choosing the best option and building training strategies through the study of needs, development of pilot projects, design of training actions, and the management and verification of the results.

Baobab develops methodological tools and instruments that help achieve the objectives of users and organizations with whom Baobab collaborates, as well as to optimize their financial and technical resources that, in most cases, are a factor that limits their proceedings.

To read more about Baobab klick here

0
0
0
s2sdefault

Združenje Baobab je leta 2001 ustanovila ekipa izkušenih strokovnjakov na področju izobraževanja in raziskovanja, z namenom dela na sistemih in strategijah za razvoj kadrovske funkcije znotraj organizacij.

Baobab je primarno usmerjen v organizacije terciarnega sektorja, društva, neprofitne organizacije in socialna podjetja, ki so aktivna na področju vključevanja ranljivih skupin s tveganjem za socialno izključenost, še posebej se osredotočajo na otroke in mlade.

Posredni in neposredni upravičenci storitev združenja Baobab so otroci, mladi, ženske s tveganjem za socialno izključenost, migranti, etnične manjšine, odvisniki od drog in starejši. Prednostna funkcija združenja je nudenje svetovanja in izobraževanj naštetim uporabnikom.

Baobab preuči izobrazbene in poklicne potrebe svojih ciljnih skupin, nato pa izbere najboljše možnosti in načine izobraževanj. Pri tem se naslanjajo na študije potreb, pilotne projekte, oblikovanje treningov in pregled ter potrditev rezultatov.

Baobab razvija metodološka orodja in instrumente, ki jim pomagajo pri uresničevanju njihovih ciljev ter ciljev njihovih partnerjev. Pri tem se trudijo optimizirati finančne in tehnične potrebe, ki v večini primerov omejujejo njihovo delovanje.

0
0
0
s2sdefault