Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego narzędzia umożliwiającego diagnostykę i analizę przyszłej kariery, a także stworzenie odpowiednich wytycznych dotyczących edukacji. Naszym celem jest podniesienie jakości procesu ukierunkowanego na zdefiniowanie zdolności i zainteresowań zawodowych uczniów szkół średnich i zawodowych oraz dorosłych, prowadzenie doradztwa zawodowego i planowania kariery poprzez stworzenie nowoczesnego (wystandaryzowanego na reprezentatywnej grupie) modułowego systemu do analizy, diagnozy i ukierunkowania kariery które będzie wspierać pracę doradców zawodowych

0
0
0
s2sdefault