Workshops & conferences

W dniu 19.04.2016 podczas Międzywydziałowej Konferencji Naukowej „Ciało – Psychika – Duchowość w Teorii i Badaniach Naukowych”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie został wygłoszony referat:

„Praca zawodowa drogą do samorealizacji. Pomoc młodzieży w określeniu predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem narzędzia Career Tree”

przez dr Grzegorza Katę, jednego z ekspertów opracowujących narzędzie w ramach projektu „Drzewo Kariery”.

 

Referat ukazywał wielowymiarowość narzędzia Drzewo Kariery jako zaletę istotną w ogólnym doradztwie wspierającym rozwój uczniów.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie, pod adresem: http://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/konferencje/ogolnopolska-konferencja-naukowa-nt-cialo-psychika-duchowosc-w-teorii-i-badaniach-naukowych

0
0
0
s2sdefault

Kiedy będzie gotowa ostateczna wersja narzędzia, w krajach partnerskich odbędą się warsztaty z jego udziałem, na krótko przed zakończeniem projektu. Stanowią one doskonałą okazję do rozpowszechniania wyników projektu. W spotkaniu wezmą udział osoby, które brały udział w testowaniu narzędzia, którzy najlepiej opowiedzą o jego walorach. Warsztaty tego typu użyteczności będą organizowane w instytucjach i organizacjach, które mogą być potencjalnie zainteresowane wykorzystaniem rezultatów projektu, tj.: szkoły, uniwersytety, urzędy pracy itp. Stwarza to możliwość młodym ludziom i psychologom, doradcom zawodowym na zapoznanie się z narzędziem, wysłuchanie uwag osób, które narzędzie już przetestowały i zachęcając do stosowania tego specjalnie opracowanego narzędzia.

Wydarzenia związane z rozpowszechnianiem projektu CAT będą dodatkowo upowszechniane przez przedstawianie na konferencjach, wydarzeniach, spotkaniach zorganizowanych w ramach różnych projektów i inicjatyw przez cały okres trwania projektu w celu promowania celów CAT i zapewnienia realizacji projektów przez wyżej wymienione instytucje.

0
0
0
s2sdefault

W dniu 26.11.2015 podczas Międzywydziałowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne wyzwania w rozwoju regionu i kraju”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie został wygłoszony referat „Innowacja w rekrutacji: wielowymiarowy pomiar predyspozycji zawodowych za pomocą baterii testowo-doradczej CaT”, dr Grzegorza Katę, jednego z ekspertów opracowujących narzędzie w ramach projektu „Drzewo Kariery”.

W referacie dokonano zestawienia innowacyjnych cech narzędzia CaT ze współczesnymi wymaganiami w doradztwie w planowaniu kariery uczniów.

 

0
0
0
s2sdefault