Workshops & conferences

 

 

W dniu 22 lutego 2018 o godz. 10.00 odbędzie się Konferencja pt.:

 

"DORADZTWO W PLANOWANIU KARIERY. Wielowymiarowy pomiar predyspozycji zawodowych za pomocą narzędzia CaT",

poświęcona Systemowi wielowymiarowej diagnozy i doradztwa edukacyjno-zawodowego Career Tree.

 

Celem konferencji jest zaprezentowanie narzędzia skłądającego się z:

• pakietu testów diagnostycznych i porad edukacyjno–zawodowych przeznaczonych dla młodzieży w wieku 16 – 22 lata
• narzędzia pracy psychologów, pedagogów i nauczycieli wspierających młodzież w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej
• pomocy w procesie doradztwa zawodowego


W trakcie konferencji zostaną przedstawione:


• jakość narzędzia: trafność, rzetelność sprawdzona na reprezentatywnej grupie młodzieży w wieku 16 – 22 lata
• międzykulturowy charakter narzędzia, który będzie dostępny w Polsce, Wielkiej Brytanii, Turcji, Hiszpanii, Słowenii
• wymiary diagnozy w obrębie: osobowości, systemu wartości i celów życiowych, temperamentu, zdolności poznawczych, umiejętności interpersonalnych, umiejętności przedsiębiorczych, zainteresowań zawodowych, aktualnych kwalifikacji
• raport on – line
• rezultaty diagnozy

 

W drugiej części konferencji Eksperci poprowadzą sesje warsztatowe w salach komputerowych, prezentując w praktyce działanie narzędzia.


Zgłoszenia na Konferencję można dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego: tutaj

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KONFERENCJI udziela:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Monika Frączek +48 81 749 32 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Udział w Konferencji jest bezpłatny!

 

Autorzy koncepcji i Systemu:


1. PROFESOR DR HAB. ZBIGNIEW B. GAŚ, Moderator Konferencji (WSEI Lublin)
2. DR ROBERT PORZAK „Struktura i właściwości Drzewa Kariery (CaT) – systemu zautomatyzowanej diagnozy i doradztwa w karierze edukacyjno-zawodowej” (WSEI Lublin)
3. KS. DR JACEK ŁUKASIEWICZ „Znaczenie prezentacji i omówienia wyników badania w doradztwie zawodowych. Specyfika struktury raportów diagnostycznych (dla doradcy i osoby badanej) w Drzewie Kariery” (WSEI Lublin)
4. DR MONIKA BARYŁA- MATEJCZUK „Grupowe doradztwo zawodowe jako metoda wspomagania rozwoju kompetencji społecznych” (WSEI Lublin)
5. DR GRZEGORZ KATA „Metody i strategie ułatwiające radzenie sobie z oporem w doradztwie zawodowym. Propozycje działań wypracowanych w ramach Drzewa Kariery” (WSEI Lublin)

Kliknij aby pobrać plakat

Dnia 26 stycznia 2018 r. odbyła się konferencja w bibliotece Salvador Cabre w Santa Coloma de Gramenet w Hiszpanii.

Wydarzenie upowszechniające przyczyniło się do zaangażowania Rady Miejskiej Santa Coloma de Gamenet, która sprawuje honorowy patronat nad projektem Career Tree w Hiszpanii, w celu promowania wiedzy oraz wykorzystania wyników pracy intelektualnej w projekcie, wśród ośrodków zajmujących się edukacją w tym mieście.

Z drugiej strony wydarzenie było okazją do zdobycia oficjalnego zobowiązania do uwzględnienia zestawu testów Drzewa Kariery w Katalońskiej Telematic Education Network, podjętego przez Dyrektora Generalnego ds. Polityki Edukacyjnej Rządu Regionalnego Katalonii (XTEC).

Podczas konferencji zaprezentowano rezultaty projektu Career Tree:

  • Modułowe narzędzie służące do diagnozy, analizy i doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • Podręcznik do narzędzia diagnostycznego
  • Osobiste portfolio uczestnika
  • Podręcznik metodyczny dla doradców zawodowych

Podczas tego wydarzenia Associació Baobab gościło regionalnych polityków, techników i doradców zawodowych z Urzędu Miejskiego (Grameimpuls, SA), managerów, nauczycieli i doradców zawodowych ze szkół, szkół średnich i centrów szkolenia zawodowego z Santa Coloma de Gramenet.

W dniu 16.11.2017 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie uczestniczyła w Global Education Conference 2017. Jest to coroczna konferencja poświęcona edukacji i jednocześnie jedno z największych wydarzeń tego typu na świecie. Konferencja stała się platformą wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i informacji w zakresie edukacji i budzi zainteresowanie coraz większej liczby widzów z całego świata.

W tym roku w trakcie czterech intensywnych dni odbyło się około 120 prezentacji online skierowanych do nauczycieli, uczniów, studentów, instytucji kształcenia i szkolenia, decydentów, rodziców i wielu innych zainteresowanych stron. Prezentacje dotyczyły szerokiego spektrum tematów, jednak wszystkie były ściśle związane z procesem edukacji w jej ujęciu globalnym.

WSEI w trakcie konferencji reprezentowali dr Grzegorz Kata, dr Robert Porzak i ks. dr Jacek Łukasiewicz. Prezentacja dotyczyła projektu CaT - Career Tree (http://career-tree.eu/index.php/pl/about-cat-2/cat-project) zrealizowanego przez uczelnię w ramach programu Erasmus+. CaT to projekt poświęcony wsparciu dla młodych osób, które stoją przed ważnymi decyzjami dotyczącymi ich przyszłej ścieżki edukacji i zatrudnienia. Powstałe jako wynik projektu innowacyjne narzędzia diagnostyczne dostępne online, a także materiały i metodologia dla doradców zawodowych mogą w dużej mierze przyczynić się do zwiększenia jakości usług doradztwa zawodowego dla osób młodych i, co za tym idzie, sprawić, że decyzje dotyczące ich przyszłego rozwoju czy kariery będą podejmowane bardziej świadomie.

Archiwalny materiał wideo z prezentacji WSEI powinien już niebawem pojawić się na stronie Global Education Conference: http://www.globaleducationconference.com/

thumb 14968305205cc90a

Wydział Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zorganizował w dniach 30-31 maja 2017 r. w Nałęczowie IX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ  „MECHANIZMY WSPOMAGANIA SEKTORA MŚP W POLSCE I NA ŚWIECIE”. Narzędzie CaT i efekty realizacji projektu były zaprezentowane przez eksperta- dr Roberta Porzaka.  

Rozwój sektora MŚP zależy również od lepszej oceny i diagnozy ukrytego potencjału młodych ludzi wchodzących na rynek.

Narzędzie tworzone w CaT umożliwi szybką i opartą na naukowych podstawach ocenę profilu kompetencji przyszłych pracowników. Testy adaptacyjne oferowane przez narzędzie umożliwiają również auto-ocenę młodego człowieka  odnośnie jego kompetencji do zostania przedsiębiorcą.         

Więcej informacji - http://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/z-zycia-wsei/podsumowanie-ix-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-mechanizmy-wspomagania-sektora-msp-w-polsce-i-na-swiecie

W dniu 05.03.2017 podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Pedagogiczne uwarunkowania zachowań ryzykownych: teraźniejszość i przyszłość" organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI, został wygłoszony referat:

„Realizacja zainteresowań zawodowych przez uczniów jako czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi” dr Grzegorza Katę, jednego z ekspertów opracowujących narzędzie w ramach projektu „Drzewo Kariery”.

 

Głównym tematem referatu było porównanie profilu zainteresowań zawodowych uczniów z Turcji i Polski oraz przedstawienie roli realizacji zainteresowań w profilaktyce zachowań ryzykownych.