Postęp

0
0
0
s2sdefault

W dniu 16.11.2017 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie uczestniczyła w Global Education Conference 2017. Jest to coroczna konferencja poświęcona edukacji i jednocześnie jedno z największych wydarzeń tego typu na świecie. Konferencja stała się platformą wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i informacji w zakresie edukacji i budzi zainteresowanie coraz większej liczby widzów z całego świata.

W tym roku w trakcie czterech intensywnych dni odbyło się około 120 prezentacji online skierowanych do nauczycieli, uczniów, studentów, instytucji kształcenia i szkolenia, decydentów, rodziców i wielu innych zainteresowanych stron. Prezentacje dotyczyły szerokiego spektrum tematów, jednak wszystkie były ściśle związane z procesem edukacji w jej ujęciu globalnym.

WSEI w trakcie konferencji reprezentowali dr Grzegorz Kata, dr Robert Porzak i ks. dr Jacek Łukasiewicz. Prezentacja dotyczyła projektu CaT - Career Tree (http://career-tree.eu/index.php/pl/about-cat-2/cat-project) zrealizowanego przez uczelnię w ramach programu Erasmus+. CaT to projekt poświęcony wsparciu dla młodych osób, które stoją przed ważnymi decyzjami dotyczącymi ich przyszłej ścieżki edukacji i zatrudnienia. Powstałe jako wynik projektu innowacyjne narzędzia diagnostyczne dostępne online, a także materiały i metodologia dla doradców zawodowych mogą w dużej mierze przyczynić się do zwiększenia jakości usług doradztwa zawodowego dla osób młodych i, co za tym idzie, sprawić, że decyzje dotyczące ich przyszłego rozwoju czy kariery będą podejmowane bardziej świadomie.

Archiwalny materiał wideo z prezentacji WSEI powinien już niebawem pojawić się na stronie Global Education Conference: http://www.globaleducationconference.com/

0
0
0
s2sdefault

thumb 14968305205cc90a

Wydział Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zorganizował w dniach 30-31 maja 2017 r. w Nałęczowie IX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ  „MECHANIZMY WSPOMAGANIA SEKTORA MŚP W POLSCE I NA ŚWIECIE”. Narzędzie CaT i efekty realizacji projektu były zaprezentowane przez eksperta- dr Roberta Porzaka.  

Rozwój sektora MŚP zależy również od lepszej oceny i diagnozy ukrytego potencjału młodych ludzi wchodzących na rynek.

Narzędzie tworzone w CaT umożliwi szybką i opartą na naukowych podstawach ocenę profilu kompetencji przyszłych pracowników. Testy adaptacyjne oferowane przez narzędzie umożliwiają również auto-ocenę młodego człowieka  odnośnie jego kompetencji do zostania przedsiębiorcą.         

Więcej informacji - http://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/z-zycia-wsei/podsumowanie-ix-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-mechanizmy-wspomagania-sektora-msp-w-polsce-i-na-swiecie 

0
0
0
s2sdefault

WP 20170516 10 41 50 ProKolejny etap realizacji projektu CaT!  

Kolejnym etapem realizacji projektu jest przetestowanie narzędzia przez  bezpośrednich adresatów  -  uczniów szkół zawodowych. Należy pamiętać, że  ambicją projektu jest pomoc młodym ludziom w zastanowieniu się nad swoją zawodową przyszłością i dokonaniu kluczowych decyzji co do swojej przyszłości zawodowej.

Na tym etapie w celu wdrożenia ostatecznej wersji narzędzia konieczne jest zebranie danych z wypełniacz przez studentów Testów. Umożliwi to weryfikację działania narzędzia i jego standaryzację. Po co? Konieczne jest aby diagnoza uzyskana w CaT była dokładna i faktycznie odzwierciedlała predyspozycje zawodowe badanych.         

Dodatkowe kluczowe jest zbieranie feedback-u zarówno od uczniów, doradców zawodowych i nauczycieli m.in.: co do sposobu w jaki wypełniany jest test, czy interface i graficzny układ jest przyjazny, czy efekty są przydatne. Zawsze jest przestrzeń do rozwoju!  

Badania będą przeprowadzane w okresie maj-czerwiec we wszystkich krajach partnerskich.

 

 

WP 20170516 10 44 45 Pro

 Testowanie walidacyjne  w Lublinie w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego 16.05.2017; http://alms.wsei.lublin.pl/

0
0
0
s2sdefault

Drzewo kariery na VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu na temat: SZKOŁA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

Dobór tematu nie jest przypadkowy - narzędzie tworzone w ramach projektu CaT nie będzie działać w próżni. Jakkolwiek szkoła przyszłości będzie wyglądać będzie istnieć konieczność wsparcia młodych ludzi w pierwszych życiowych wyborach.

Innym aspektem jest fakt, że projekt CaT zawiera w sobie element badawczy. Udział w projekcie daje ekspertom z WSEI możliwość prowadzenia ciekawych badań z zakresu psychologii na danych zbieranych w szeregu kraju partnerskich.

Czy zainteresowania, pasje i wartości  młodych ludzi z Turcji, Polski, Słowenii, Hiszpanii i wielkiej Brytanii prezentują jakieś różnice i czy są one w sposób naukowy mierzalne?

Swoimi dokonaniami Eksperci z WSEI podzielili się podczas VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ PROFILAKTYKI” realizowanej na WSEI w dniach 16-17 maj 2017 (http://www.wsei.lublin.pl/nauka-i-badania/konferencje-naukowe/news-viii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-z-cyklu-problemy-wspolczesnej-profilaktyki-na-temat-szkola-wobec-wyzwan-wspolczesnosci )

 

IMG 2017

 

Wygłoszone referaty:

Osobowościowe korelaty przedsiębiorczości uczniów – polska wersja baterii testów Drzewo Kariery (CaT) – dr R. Porzak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Wartości cenione przez młodzież. Analiza wyników badań w Polsce, Słowenii, Anglii, Hiszpanii i Turcji z wykorzystaniem baterii testów Drzewo Kariery – dr J. Łukasiewicz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) 

Wrażliwość temperamentalna a zainteresowania zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych – badania międzynarodowe – dr M. Baryła-Matejczuk (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) 

Realizacja zainteresowań zawodowych przez uczniów jako czynnik chroniący przedzachowaniamiryzykownymi - dr Grzegorz Kata (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) 

IMG 2015

 

0
0
0
s2sdefault