Postęp

Obecnie, w okresie od połowy października 2016, prowadzimy badania przygotowujące „Drzewo Kariery” do pełnego wykorzystania.

Uczestnikami badania są uczniowie  ostatniej klasy gimnazjum, dowolnej klasy szkoły średniej i zawodowej lub młode osoby wkraczające na rynek pracy. 

 

Uczestnik badania otrzyma: 

 

1. Informacje o wynikach badania, które opisują: 

- Zainteresowania zawodowe w 15 wymiarach; 

- Wartości ważne w funkcjonowaniu zawodowym i zadaniowym osoby; 

- Cechy osobowości istotne z punktu widzenia wymagań zawodowych; 

- Sposób radzenia sobie w warunkach stresu, presji, wysokich wymagań zawodowych; 

- Zdolności poznawcze: pamięć, wyobraźnia, rozumowanie, uwaga, uczenie się;

- Umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, negocjacyjne, współpracę grupową;

- Kompetencje przedsiębiorcze;

2. Poradę zawierającą wskazanie zawodu dobrze dopasowanego do zainteresowań i dyspozycji. Porada zawiera też opis zawodu i informuje o przebiegu nauki w szkole i na kursach koniecznych do wykonywania tego zawodu. 

3. Osobiste portfolio kariery użytkownika, w którym może zamieścić dodatkowe informacje o swoich osiągnięciach, tak, jak na Facebooku, w celu udostępnienia pracodawcom poszukującym pracowników. 

 

W implementację projektu zaangażowane jest partnerstwo z 5 krajów:

 

1. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( Polska)

Dr Robert Porzak

RPDoktor psychologii edukacyjnej, szef Psychologii Eksperymentalnej, Neuropsychologii i Laboratorium Psychologii Poznawczej na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI, Polska). Jego specjalnością na uniwersytecie jest metodologia, statystyka i psychometria, ze szczególnym nakierowaniem na komputerowe badania adaptacyjne - testowe (CAT) i internetowe narzędzia edukacyjnych. Prowadzi specjalizację Psychologia Organizacji i Zarządzania. Kieruje projektami badawczymi ukierunkowanymi na wdrażanie psychologii poznawczej i neuropsychologii w obszarze nauczania i podejmowania decyzji. Jest liderem i głównym badaczem w takich międzynarodowych projektach difinansowanych z UE jak: MAT - Young Inventors University (polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) - ocena szachów i treningu poznawczego dla młodych szachistów; Drzewo kariery (Erasmus +) - przygotowanie internetowego narzędzia wspierającego planowanie kariery. Był także współbadaczem w LearnIT - Nauka z wykorzystaniem ICT (Erasmus +) - innowacyjny biofeedback EEG dla studentów intensywnie uczących się. Wydał dwie książki naukowe i wydał cztery książki oraz ponad 60 artykułów i rozdziałów prezentujących narzędzia badawcze i aplikacyjne do diagnozy i wielowymiarowego rozwoju uzdolnionych dzieci, model tworzenia warunków ułatwiających rozwój w edukacji, rolę nadziei i spójności w rozwoju i przedsiębiorczości, aktywność internetowa uczniów szkół gimnazjalnych i wiele innych. Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji "Masz szansę", koncentrującej się na badaniach naukowych i edukacji profilaktycznej oraz profilaktyce uzależnień i agresji wśród nastolatków, prowadzi również firmę doradczą oferującą szkolenia i coaching dla przedsiębiorców i pracowników.

 

Dr Monika Baryła-Matejczuk

profiloweDoktor psychologii, adiunkt w Instytucie Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Trener i psychoedukatorem w Centrum Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji (Fundacja "Masz szansę"), trener w zakresie kompetencji zawodowych (Competence and talent assessment in SMEs), trener z zakresu stosowania metodologii "Uczenie się od analogii". Przygotowuję i wdrażam krajowe i międzynarodowe projekty naukowe i wdrożeniowe. Jest pracownikiem naukowym w takich międzynarodowych projektach dofinansowanych z UE, jak: ISTEW - Szkolenie w zakresie doskonalenia nauki dla europejskich pracowników opieki zdrowotnej (Erasmus); LearnIT - Nauka z wykorzystaniem ICT (Erasmus +) - innowacyjne podejście do biofeedback EEG dla studentów intensywnie uczących się; Drzewo kariery (Erasmus +) - przygotowanie internetowego narzędzia wspierającego planowanie kariery; MATE - Wielowymiarowe szkolenia analityczne w edukacji (Erasmus +). Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego młodzieży i dorosłych (np. Szkolenia adaptacyjne, szkolenia interpersonalne, warsztaty z komunikacji, cyberbulling, warsztaty z doradztwa zawodowego, coaching dla osób długotrwale bezrobotnych). Współpracuje z Centrum Diagnozy i Terapii. Jest autorką publikacji na temat osobistego i zawodowego funkcjonowania nauczycieli, nierutynowej działalności zawodowej, pozytywnej psychologii, zdrowia psychicznego i wsparcia psychologicznego. Prowadzi kursy z zakresu metodologii badań psychologicznych, wsparcia psychologicznego, komunikacji i treningu interpersonalnego, diagnozowania potrzeb wsparcia psychologicznego. Jako profesjonalistka i praktykujący psycholog zaangażowana jest w psychologię humanistyczną, psychologię pozytywną, holistyczne podejście do człowieka.

 

 

 

Dr Grzegorz Kata

G kataosiągnął stopień doktora w dziedzinie psychologii po badaniach nad osobistym doskonaleniem młodych wolontariuszy i liderów wolontariuszy. Nauczyciel akademicki na Wydziale Pomocy Psychologicznej i Psychoprofilaktyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI), psycholog w Poradni Specjalistycznej Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzinnej. Ma kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu i szkoleniach z zakresu edukacji i psychoprofilaktyki. Współautor testu psychologicznego TUW do diagnozy uzdolnień u dzieci i młodzieży zgodnie z teorią wielorakiej inteligencji Gardnera. Współprowadzi międzynarodowe i profesjonalne projekty z zakresu psychoprofilaktyki, technologii w uczeniu się i narzędzi doradztwa w planowaniu kariery zawodowej. Zajmuje się terapią indywidualną i grupową oraz prowadzi działania psychoprofilaktyczne w szkołach. Autor wielu publikacji z zakresu zachowań ryzykownych, pomocy psychologicznej i zapobiegania problematycznym zachowaniom.

 

 

 

 Ks. Dr Jacek Łukasiewicz

JŁ 300x291Asystent wykładowca na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI), magister psychologii i teologii, logopeda. Doktorant humanistyki w psychologii. Trener terapii mowy dla osób głuchych i osób z afazją. Specjalista w dziedzinie profilaktyki i interwencji w zakresie ochrony dzieci i młodzieży; ukończył specjalistyczny kurs organizowany przez Istituto di Psicologia Pontificia Universita Gregoriana, Piazza della Pilotta (Rzym-Włochy) oraz Centrum Ochrony Dzieci w Akademii Ignatianum (Kraków-Polska). W ramach poradnictwa psychologicznego pomaga w szeregu diagnoz: trudna osobowość i relacje interpersonalne z młodymi ludźmi i dorosłymi; doradztwo i terapia rodzinna, manipulacja i szantaż emocjonalny. Współautor ankiety do badania szantażu emocjonalnego w relacjach i partnerstwach rówieśniczych. Współtwórca Centrum Pomocy Dobrego Pasterza w Lublinie. Prowadzi pomoc psychologiczną i terapię dla osób samotnych oraz osób żyjących w związkach małżeńskich. Jest badaczem w niektórych międzynarodowych projektach dofinansowanych z UE (np. Career Tree (Erasmus +) – w ramach, którego brał udział w przygotowaniu internetowego narzędzia wspomagającego planowanie kariery zawodowej).

 

 

 

 

 

  

 

Dr Ewelina Pękalska

EPDoktor psychologii, wykładowca akademicki na Wyższej Szkole Ekonomii I Innowacji w Lublinie (WSEI) oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) w latach 2006 – 2014. Specjalista z zakresu kognitywnej psychologii eksperymentalnej i teorii zarządzania zasobami ludzkimi. Autor wielu publikacji prezentujących efektywność narzędzi HR oraz specyfikę procesów poznawczych.

Kierownik działu Zasobów Ludzkich w dużej firmie informatycznej, prowadzi cztery działy tej organizacji. Prelegent na największych konferencjach HR i IT w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bahcesehir Universitesi (Turcja)

 

Prof. Dr. F. Tunc Bozbura

tunc bozburaTunc Bozbura jest profesorem zwyczajnym na wydziale Inżynierii Zarządzania, a także pełni funkcję wiceprezesa na Uniwersytecie Bahcesehir w Stambule w Turcji. Jego zainteresowania badawcze obejmują kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM), systemy wspomagania decyzji, optymalizację, system fuzzy i teorie planowania kariery. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu narzędzi planowania kariery stosowanych w szkołach K12 w Turcji. Prowadzi szereg seminariów i wykładów na temat metod zarządzania zasobami ludzkimi i planowania kariery w całej Turcji. Opublikował kilka artykułów w czasopismach naukowych, w tym między innymi Expert Systems with Applications, Journal of Multi-Valued Logic & Soft Computing oraz International Journal of Approximate Reasoning.

 

 

 

 

 

Dr Didem Yıldız

didem yildizDidem Yıldız pracuje jako instruktor w wydziale inżynierii zarządzania na Uniwersytecie Bahcesehir w Stambule w Turcji. Przez osiem lat pracowała jako doradca zawodowy. Jest ekspertem w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania karierą, a jej praca doktorska dotyczyła zarządzania karierą. Jej obszary badawcze dotyczą zarówno procesów organizacyjnych i indywidualnych procesów zarządzania karierą, przywództwa, pozytywnych zachowań organizacyjnych i innowacyjnych zachowań w pracy. Od kilku lat aktywnie uczestniczyła w kilku projektach unijnych dotyczących zarządzania karierą.

 

 

 

 

Asystent Profesora C. Okan Şakar

cemal okan sakarCemal Okan Sakar otrzymał tytuł licencjata na Wydziale Inżynierii Matematycznej, Yildiz Technical University, Stambuł, Turcja, oraz tytuł magistra na Wydziale Inżynierii Komputerowej, Uniwersytetu Bahçeşehir, w Stambule i doktoranta z Inżynierii Komputerowej na Uniwersytecie Boğaziçi w Stambule w 2014 r. Został mianowany adiunktem w Wydziale Inżynierii Komputerowej Uniwersytetu Bahçeşehir. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują rozpoznawanie wzorców i uczenie maszynowe.

 

 

3. Kadis d.o.o. Ljubljana ( Słowenia)

Eva Babič, HR Konsultant w Kadis

Eva BabicEva ma tytuł licencjata z zakresu pracy socjalnej. Podczas studiów skupiała się na pracy socjalnej w firmach i innych organizacjach. Jej kariera poszła tą samą drogą, co jej studia; pracowała z młodymi w rozwijaniu ich umiejętności zawodowych. Jej mocne strony pracują nad projektami i różnymi grupami społecznymi. Wszystko to pomogło jej w obecnej pracy jako konsultant HR w Kadis. Zajmuje się przede wszystkim wyszukiwaniem i selekcjonowaniem pracowników z różnych dziedzin, od IT, zakupów, produkcji i logistyki. Inne obszary jej pracy obejmują coaching specjalistów HR i prace nad projektem takim jak CAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Associació Baobab ( Hiszpania)

Ferran Calvo


ferranAbsolwent Wydziału Administracji i Zarządzania. Pedagog psychologiczny. Trener dorosłych będących w grupie ryzyka wykluczenia społecznego. Profesjonalny doradca. Jest prezesem Stowarzyszenia Catalana de Formació Polivalent Aplicada Baobab od czasu jego powstania w maju 2001 r. Zajmuje się promocją, przygotowuje i rozwija projekty integracji społecznej i pracy, skierowane szczególnie do ludzi będących w grupie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak młodzi ludzie, dzieci, bezrobotni, migranci i uchodźcy, osoby z problemami ze zdrowiem psychicznym oraz osoby starsze.
Brał udział w projektach finansowanych przez Unię Europejską od 1997 r., Mających na celu integrację społeczną i zawodową migrantów, podnoszenie świadomości na temat zapobiegania przemocy w szkołach (zastraszanie), promowanie edukacji rodzinnej i tworzenie narzędzi, które ułatwiają integracji społecznej i zawodowej różnych grup. Jest członkiem-założycielem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Prześladowaniom.Dunya Martínez


Absolwentka kierunku filologii angielskiej. Posiada tutuł magistra: Europejski ekspert w dziedzinie edukacji. Pedagog. Jest członkiem kadry zarządzającej Stowarzyszenia Baobab, gdzie uczestniczyła jako trener, pedagog i ekspert w zarządzaniu projektami. Jest założycielką i dyrektorem spółdzielni socjalnej TAU FOR & MAR, SCCL, specjalizującej się w szkoleniach zawodowych w zakresie języków obcych, administracji i finansów, handlu i marketingu oraz ICT, dla różnych grup docelowych, w tym osób bezrobotnych i aktywnych pracowników.Albert Díaz


Absolwent kierunku psychologii, rozwija się jako psycholog, doradca zawodowy i trener osób w sytuacji wykluczenia społecznego lub będących w grupie ryzyka.
Uczestniczy również w opracowaniu narzędzi poradnictwa zawodowego dla młodzieży.
Brał udział w projektowaniu i tworzeniu zestawu testów w projekcie Career Tree, służących do poradnictwa zawodowego dla młodzieży ze szkół średnich.
Pracował także jako psycholog i terapeuta indywidualny oraz jako ekspert w doborze kadry w firmach zajmujących się zasobami ludzkimi (HR).
Ma także doświadczenie w profesjonalnym doradztwie na rzecz integracji społecznej poprzez sport.Roser Costa


Absolwent kierunku edukacji społecznej. Jest ekspertem w dziedzinie doradztwa i badań z udziałem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza bezrobotnych i dzieci. Od ponad 5 lat zajmuje się szkoleniami i zarządzaniem programami edukacyjnymi, jest doradcą zawodowym ukierunkowanym na pracę z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Pracuje w Associació Baobab jako trener i doradca zawodowy, a także współpracuje z centrum szkoleniowym TAU FOR & MAR, SCCL, pracy jako koordynator agencji pośrednictwa pracy, w zakresie doradztwa, udzielania informacji oraz przeprowadzania badania możliwości na rynku pracy.

 

5. Polish Psychologists' Association (Wielka Brytania)

 

Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego narzędzia umożliwiającego diagnostykę i analizę przyszłej kariery, a także stworzenie odpowiednich wytycznych dotyczących edukacji. Naszym celem jest podniesienie jakości procesu ukierunkowanego na zdefiniowanie zdolności i zainteresowań zawodowych uczniów szkół średnich i zawodowych oraz dorosłych, prowadzenie doradztwa zawodowego i planowania kariery poprzez stworzenie nowoczesnego (wystandaryzowanego na reprezentatywnej grupie) modułowego systemu do analizy, diagnozy i ukierunkowania kariery które będzie wspierać pracę doradców zawodowych

Zidentyfikowaliśmy następujące problemy:

  • Brak kompleksowego narzędzia do diagnozowania ścieżki kariery. Na obecnym rynku nie ma systemu, który umożliwiałby złożenie kompleksowej diagnozy w prosty i szybki sposób bez konieczności korzystania z zestawu różnych testów psychologicznych.
  • Brak poradnictwa zawodowego, który mógłby istnieć w szkołach. Szkoły średnie i zawodowe nie zapewniają dostatecznej wiedzy o cechach każdego z zawodów i potrzebach osobistych predyspozycji do wykonania każdego z nich.
  • Zaniedbanie planowania kariery przez młodych ludzi. Niska jakość i skuteczność poradnictwa zawodowego powodują niskie zainteresowanie wyborem odpowiedniego profilu nauczania przez młodych ludzi. Podczas planowania edukacji młodzi ludzie biorą pod uwagę informacje z mediów, Internetu i od rówieśników. W efekcie 20% studentów nie jest zadowolonych z wybranej szkoły średniej.

.. a także potrzeby grup docelowych: 

• Dostęp do wysokiej jakości poradnictwa zawodowego

• Zdolność do znalezienia pracy lub wyboru przyszłej edukacji zgodnie z posiadanym potencjałem

• Konkurencyjność na rynku pracy dzięki dobrze zdiagnozowanemu potencjałowi zawodowemu.

 

Innowacyjność naszego narzędzia

Nasz system dedykowany jest do diagnozowania i poradnictwa z wykorzystaniem odrębnych, hierarchicznie połączonych modułów oceny.

Innowacyjność narzędzia:

1.       Hierarchizm - zgodnie z teorią odpowiedzi na poszczególne, odpowiednie pozycje testowe (IRT) - wybierane są pytania, w zależności od odpowiedzi udzielonej na poprzednie pytanie. Oznacza to, że nie wszyscy respondenci będą odpowiadać na wszystkie pytania.

2.       Narzędzia, które już istnieją na rynku, są jednowarstwowe, obecnie na rynku nie istnieją hierarchiczne, wielowarstwowe narzędzia. Narzędzie opracowane w ramach projektu ma 8 warstw (modułów).

3.       Narzędzie zawiera impulsy, które mają charakter sytuacyjny – osoba badana ogląda w ramach narzędzia sceny a narzędzie reaguje dynamicznie na odpowiedzi osoby badanej i wybiera następne pytania.

4.       Ostatni, ósmy moduł (moduł posiadanych kwalifikacji) pozwoli na określenie kwalifikacji i uprawnień, wymaganych w każdym kraju, które każda osoba wyjeżdżająca za granicę powinna sprawdzić chcąc pracować w tym kraju. Ten moduł jest niezbędnym uzupełnieniem pozostałych modułów, jak również modyfikowania ich wartości, która jest podstawą podczas formułowania raportu przez doradcę zawodowego, w zależności od przepisów prawa w każdym kraju, opisujących cechy poszczególnych profesji. 

Zakres projektu CAT 

W ramach projektu zostanie stworzonych przez nasz zespół 5 głównych dzieł:

Dzieło 1 - Model predyspozycji i wiodących kompetencji dla zawodu. Model będzie zawierał opis wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań zawodowych w każdym zawodzie - około 200 profesji. 

Dzieło 2 - Modułowy system diagnozowania, analizy i edukacji prowadzenia własnej kariery. Opracowany system składa się z 8 modułów:

1. Moduł zainteresowań zawodowych,

2. Moduł struktury i wartości celów,

3. Moduł zdolności osobistych,

4. Moduł temperamentu,

5. Moduł kognitywny,

6. Moduł interpersonalny,

7. Moduł umiejętności biznesowych i korporacyjnych,

8. Moduł posiadanych kwalifikacji. 

Dzieło 3 - Podręcznik narzędzia diagnostycznego. Podręcznik narzędzia diagnostycznego będzie zawierał teoretyczne podstawy prowadzące do opracowania narzędzia diagnostycznego, celów i diagnozowania beneficjentów, rzetelności i dokładności metod, opisu sposobu przeprowadzania badania, procedury obliczania wyników i interpretacji tych wyników - rodzaje kompetencji - w odniesieniu do norm. Podręcznik będzie instrukcją jak wdrożyć / radzić sobie z narzędziem, zarówno od strony technicznej jak i merytorycznej. 

Dzieło 4 - Osobiste portfolio dla kariery uczestnika. Osobiste portfolio zostanie przygotowane w obu formatach - papierowym i elektronicznym, będzie połączone z suplementem Europass. Jego celem jest przedstawienie efektów uczenia się, uzyskanych podczas formalnego, nieformalnego, pozaformalnego kształcenia. 

Dzieło 5 - Podręcznik metodyczny doradcy zawodowego. Podręcznik metodyczny dla doradcy zawodowego, działający przy użyciu systemu modularnego opracowanego w ramach projektu. Będzie zawierał założenia i podstawy opracowanej metody, a także praktyczne wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia procesu doradztwa. 

Trudno uwierzyć, że nasz projekt powoli dobiega końca.

W poniedziałek 21 listopada spotkamy się po raz piąty w Barcelonie. Głównymi tematami piątego spotkania będą pilotażowe testy, narzędzie online oraz kolejne kroki w projekcie.

Czekamy na to !!!

Z dumą informujemy, że wersja testowa CaT została przetestowana przez grupę 1564 osób w wieku 16-24 lat. Ponad 600 uczniów ukończyło nasze testy!!!