KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy międzynarodowym zespołem specjalistów: pedagogów, psychologów, doradców, doradców zawodowych i informatyków. Dzięki europejskiemu programowi ERASMUS mieliśmy okazję spotkać się i współpracować w celu stworzenia nowoczesnego, interaktywnego narzędzia służącego do poradnictwa zawodowego.


CO JEST NASZĄ STRONĄ?
Naszym celem jest stworzenie nowego narzędzia diagnostycznego składającego się z 8 wielowymiarowych warstw połączonych w jeden system. Użytkownicy CaT będą w stanie szybko i sprawnie określić ich zdolności, preferencje i zainteresowania zawodowe. Nasze narzędzie będzie również wspierać pracę doradców zawodowych.


SKĄD WZIĘŁA SIĘ IDEA?
Zauważyliśmy alarmującą tendencję dotyczącą całej Europy: młodzi ludzie opuszczają szkoły zbyt wcześnie, nie mając wystarczających kwalifikacji ani pomysłów, jak zaprojektować swoją karierę. Zauważyliśmy również brak kompleksowego narzędzia do diagnozowania kariery.


PO CO JEST PROJEKT CaT?
Główną grupą docelową projektu są uczniowie szkół średnich i szkół zawodowych, ich rodzice i nauczyciele oraz doradcy zawodowi, jak również wszyscy, którzy chcieliby zdiagnozować swoje możliwości i poprawić swoją ścieżkę kariery.


Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej (projekt nr: 2014-1-PL01-KA200-003345). Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.

0
0
0
s2sdefault