thumb 14968305205cc90a

Wydział Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zorganizował w dniach 30-31 maja 2017 r. w Nałęczowie IX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ  „MECHANIZMY WSPOMAGANIA SEKTORA MŚP W POLSCE I NA ŚWIECIE”. Narzędzie CaT i efekty realizacji projektu były zaprezentowane przez eksperta- dr Roberta Porzaka.  

Rozwój sektora MŚP zależy również od lepszej oceny i diagnozy ukrytego potencjału młodych ludzi wchodzących na rynek.

Narzędzie tworzone w CaT umożliwi szybką i opartą na naukowych podstawach ocenę profilu kompetencji przyszłych pracowników. Testy adaptacyjne oferowane przez narzędzie umożliwiają również auto-ocenę młodego człowieka  odnośnie jego kompetencji do zostania przedsiębiorcą.         

Więcej informacji - http://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/z-zycia-wsei/podsumowanie-ix-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-mechanizmy-wspomagania-sektora-msp-w-polsce-i-na-swiecie