Jest nam niezmiernie miło poinformować, że oddajemy w Państwa ręce rezultaty, które są efektem 3,5 roku bardzo intensywnej pracy międzynarodowego Zespołu Ekspertów, pracującego pod kierunkiem dra Roberta Porzaka – Adiunkta na Kierunku Psychologia Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 
 
  1. Narzędzie Drzewo Kariery.  Jest to zestaw narzędzi diagnostycznych i wspomagających doradztwo. Część diagnostyczna zawiera sześć inwentarzy do badania wymiarów istotnych dla decyzji edukacyjno-zawodowych, baterię testów poznawczych oraz kwestionariusz ankiety dotyczącej posiadanych certyfikatów, uprawnień i osiągnięć edukacyjno-zawodowych. Narzędzia wspomagające doradztwo, to automatycznie generowany raport opisowy z poradą edukacyjno-zawodową i opisem trzech przykładowych zawodów proponowanych osobie badanej, Portfolio oraz CV Europas. Całość dostępna on-line. Drzewo Kariery jest oparte na empirycznym podejściu do tworzenia testów. Zawarte w nim inwentarze i testy zostały skonstruowane w oparciu o teorię odpowiedzi na pytania testowe (ang.: Item Response Theory - IRT). Drzewo Kariery służy diagnozie potrzeb, zainteresowań i dyspozycji edukacyjno–zawodowych osób w wieku 15-25 lat planujących swoje ścieżki kariery. Zestaw kwestionariuszy i testów pozwala na uzyskanie wielowymiarowej diagnozy. Automatycznie tworzony raport przedstawia wskazówki do interpretacji wyników i ukierunkowania porady dotyczącej planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Drzewo Kariery zawiera też dodatkowe narzędzia wspomagające zaistnienie i aktywne kształtowanie swojej ścieżki kariery, w tym zwłaszcza automatycznie generowane CV w standardzie Europass i tworzenie portfolio dorobku edukacyjno-zawodowego w biegu kariery, opisanych w wyżej wymienionych książkach. Zestaw kwestionariuszy, testów i narzędzi doradczych ma służyć pomocą doradcom wspierającym młodych ludzi w cyklicznym i bieżącym planowaniu rozwoju, jak i dostarczać osobom badanym okazji do samodzielnej refleksji oraz dawać narzędzia do wykorzystania owej refleksji w budowaniu szeroko rozumianej kariery edukacyjno-zawodowej i życiowej.
  2.  Podręcznik pt. Drzewo Kariery Zestaw narzędzi do diagnozy i doradztwa w karierze edukacyjno-zawodowej” W książce tej opisano sposób konstrukcji zestawu inwentarzy, testów i kwestionariuszy wspomagających doradztwo w planowaniu kariery, noszących wspólną nazwę Drzewo Kariery.  Jest to podręcznik do narzędzia diagnostycznego, który zawiera podstawy teoretyczne i techniczne, prowadzące do opracowania narzędzia diagnozy, celów i diagnozy beneficjentów, rzetelności.
  3. Podręcznik pt. Doradztwo w planowaniu kariery Podstawy teoretyczne i przykładowe praktyki. Jest to podręcznik metodyczny dla doradców zawodowych zawierający założenia i podstawy opracowanej metody, a także praktyczne wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia procesu doradztwa.
  4.  Wartość dodana projektu to podręcznik, który powstał w języku polskim i angielskim pt. Wielowymiarowa diagnoza adaptacyjna w planowaniu kariery. Konstrukcja i właściwości psychometryczne zestawu inwentarzy Drzewa Kariery. W książce opisano sposób konstrukcji zestawu inwentarzy i testów wspomagających doradztwo w planowaniu kariery, noszących wspólną nazwę Drzewo Kariery. Przedstawiono budowę, właściwości psychometryczne i sposób posługiwania się całym pakietem narzędzi dostępnych w Internecie. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza część przedstawia etapy konstrukcji Drzewa Kariery i wymiary diagnozy, jakie zostały uwzględnione w zestawie narzędzi. W drugiej części znajduje się opis właściwości psychometrycznych testów z pakietu Drzewa Kariery. Instrukcje korzystania z pakietu narzędzi Drzewo Kariery i zasady interpretacji wyników Drzewa Kariery w doradztwie edukacyjno-zawodowym można znaleźć w podręczniku dla doradców p.t. „Drzewo Kariery. Zestaw narzędzi do diagnozy i doradztwa w karierze edukacyjno-zawodowej”, będącym streszczeniem części poniższej książki, uzupełnionym o dokładne opisy wyników poszczególnych skal. Szersze omówienie istoty doradztwa i wykorzystywanych w nim narzędzi jest zawarte w powiązanej z niniejszą pozycją książce „Doradztwo w planowaniu kariery”, będącej zbiorem materiałów metodycznych wspomagających pracę doradcy i umożliwiających pogłębienie wiedzy o planowaniu ścieżki kariery.
 
Partnerstwo:
 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (Polska) – Lider Projektu;
Associaciao Baobab (Hiszpania) organizacja non-profit;
KADIS (Słowenia) dostawca usług w sektorze doradztwa zawodowego i HR
Bahcesehir University (Turcja) uczelnia wyższa;
Polish Psychologists’ Association (UK) organizacja charytatywna;
 
Produkty, które powstały w ramach projektu są dostępne w 5 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, tureckiej, słoweńskiej i hiszpańskiej.
0
0
0
s2sdefault