Dnia 26 stycznia 2018 r. odbyła się konferencja w bibliotece Salvador Cabre w Santa Coloma de Gramenet w Hiszpanii.

Wydarzenie upowszechniające przyczyniło się do zaangażowania Rady Miejskiej Santa Coloma de Gamenet, która sprawuje honorowy patronat nad projektem Career Tree w Hiszpanii, w celu promowania wiedzy oraz wykorzystania wyników pracy intelektualnej w projekcie, wśród ośrodków zajmujących się edukacją w tym mieście.

Z drugiej strony wydarzenie było okazją do zdobycia oficjalnego zobowiązania do uwzględnienia zestawu testów Drzewa Kariery w Katalońskiej Telematic Education Network, podjętego przez Dyrektora Generalnego ds. Polityki Edukacyjnej Rządu Regionalnego Katalonii (XTEC).

Podczas konferencji zaprezentowano rezultaty projektu Career Tree:

  • Modułowe narzędzie służące do diagnozy, analizy i doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • Podręcznik do narzędzia diagnostycznego
  • Osobiste portfolio uczestnika
  • Podręcznik metodyczny dla doradców zawodowych

Podczas tego wydarzenia Associació Baobab gościło regionalnych polityków, techników i doradców zawodowych z Urzędu Miejskiego (Grameimpuls, SA), managerów, nauczycieli i doradców zawodowych ze szkół, szkół średnich i centrów szkolenia zawodowego z Santa Coloma de Gramenet.