W dniu 22 lutego 2018 w siedzibie Wyższej Szkoły i Ekonomii i Innowacji w Auli A odbyła się konferencja pt. „Doradztwo w planowaniu kariery. Wielowymiarowy pomiar predyspozycji zawodowych za pomocą narzędzia CaT”, której celem było zaprezentowanie rezultatów projektu „Drzewo Kariery (Career Tree CaT), który realizowany był przez naszą instytucję od 2014 r.

Konferencję otworzył Prorektor ds. Dydaktyki, Jakości Kształcenia i Spraw studenckich Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji dr Michał Jarmuł, prof. WSEI, następnie głos zabrał dr hab. Zbigniew B. Gaś, prof. nadzw. WSEI, który pełnił rolę moderatora.

Pierwsza część konferencji miała na celu przybliżenie koncepcji stworzonego w ramach Projektu nowoczesnego narzędzia, dostępnego on-line. Celem, który przyświecał koncepcji stosowania narzędzia było podniesienie jakości pracy doradców zawodowych: psychologów, pedagogów
i nauczycieli wspierających młodzież w planowaniu kariery zawodowej.

Swoje referaty wygłosili twórcy koncepcji i samego narzędzia, eksperci WSEI dr Robert Porzak, dr Monika Baryła-Matejczuk, ks. dr Jacek Łukasiewicz oraz dr Grzegorz Kata. Następnie swoje prezentacje przedstawili zaproszeni goście dr Katarzyna Hartfil Psycholog i doradca zawodowy w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Lublinie oraz Pani Edyta Migałka, reprezentująca Fundację VCC.

Druga część konferencji to sesje warsztatowe, które umożliwiły uczestnikom poznanie narzędzia od strony praktycznej.

 

Podczas konferencji zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele instytucji takich jak:

 

- Ośrodek Rozwoju Edukacji – Małgorzata Rosak, oddelegowana przez Panią Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską

- Agnieszka Włodarczyk, reprezentująca Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, nasz opiekun i dobry duch projektu

- Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania w imieniu dyrektor Ewy Dumkiewicz-Sprawka Pan Wojciech Polak

- Valdani Vicari & Associati (VVA) (Komisja Europejska) Pani Iva Plašilová

- Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w imieniu Dyrektor Małgorzaty Sokół Pani Maryla Wójtowicz

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie Pani Wicedyrektor Anna Ruman Kołodyńska

przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy, Agencji Pośrednictwa Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, Szkół kształcenia zawodowego oraz pracownicy Biur Karier i Poradni psychologiczno – pedagogicznych.

 

W konferencji uczestniczyli też goście z zagranicy z instytucji rynku pracy:

Official Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg Belgium (Izba Handlowa, Belgia)

INNOGATE TO EUROPE (Hiszpania)

ECTE – European Center in Training for Employement (Grecja)

Eduforma s.r.l. (Włochy)

Institute for the Development of Employees Advancement Services Ltd. (Irlandia)

 

Dziękujemy za zainteresowanie, wspólnie spędzony czas, wymianę myśli i zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu.

Galeria

0
0
0
s2sdefault