Postęp

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że oddajemy w Państwa ręce rezultaty, które są efektem 3,5 roku bardzo intensywnej pracy międzynarodowego Zespołu Ekspertów, pracującego pod kierunkiem dra Roberta Porzaka – Adiunkta na Kierunku Psychologia Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 
 
 1. Narzędzie Drzewo Kariery.  Jest to zestaw narzędzi diagnostycznych i wspomagających doradztwo. Część diagnostyczna zawiera sześć inwentarzy do badania wymiarów istotnych dla decyzji edukacyjno-zawodowych, baterię testów poznawczych oraz kwestionariusz ankiety dotyczącej posiadanych certyfikatów, uprawnień i osiągnięć edukacyjno-zawodowych. Narzędzia wspomagające doradztwo, to automatycznie generowany raport opisowy z poradą edukacyjno-zawodową i opisem trzech przykładowych zawodów proponowanych osobie badanej, Portfolio oraz CV Europas. Całość dostępna on-line. Drzewo Kariery jest oparte na empirycznym podejściu do tworzenia testów. Zawarte w nim inwentarze i testy zostały skonstruowane w oparciu o teorię odpowiedzi na pytania testowe (ang.: Item Response Theory - IRT). Drzewo Kariery służy diagnozie potrzeb, zainteresowań i dyspozycji edukacyjno–zawodowych osób w wieku 15-25 lat planujących swoje ścieżki kariery. Zestaw kwestionariuszy i testów pozwala na uzyskanie wielowymiarowej diagnozy. Automatycznie tworzony raport przedstawia wskazówki do interpretacji wyników i ukierunkowania porady dotyczącej planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Drzewo Kariery zawiera też dodatkowe narzędzia wspomagające zaistnienie i aktywne kształtowanie swojej ścieżki kariery, w tym zwłaszcza automatycznie generowane CV w standardzie Europass i tworzenie portfolio dorobku edukacyjno-zawodowego w biegu kariery, opisanych w wyżej wymienionych książkach. Zestaw kwestionariuszy, testów i narzędzi doradczych ma służyć pomocą doradcom wspierającym młodych ludzi w cyklicznym i bieżącym planowaniu rozwoju, jak i dostarczać osobom badanym okazji do samodzielnej refleksji oraz dawać narzędzia do wykorzystania owej refleksji w budowaniu szeroko rozumianej kariery edukacyjno-zawodowej i życiowej.
 2.  Podręcznik pt. Drzewo Kariery Zestaw narzędzi do diagnozy i doradztwa w karierze edukacyjno-zawodowej” W książce tej opisano sposób konstrukcji zestawu inwentarzy, testów i kwestionariuszy wspomagających doradztwo w planowaniu kariery, noszących wspólną nazwę Drzewo Kariery.  Jest to podręcznik do narzędzia diagnostycznego, który zawiera podstawy teoretyczne i techniczne, prowadzące do opracowania narzędzia diagnozy, celów i diagnozy beneficjentów, rzetelności.
 3. Podręcznik pt. Doradztwo w planowaniu kariery Podstawy teoretyczne i przykładowe praktyki. Jest to podręcznik metodyczny dla doradców zawodowych zawierający założenia i podstawy opracowanej metody, a także praktyczne wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia procesu doradztwa.
 4.  Wartość dodana projektu to podręcznik, który powstał w języku polskim i angielskim pt. Wielowymiarowa diagnoza adaptacyjna w planowaniu kariery. Konstrukcja i właściwości psychometryczne zestawu inwentarzy Drzewa Kariery. W książce opisano sposób konstrukcji zestawu inwentarzy i testów wspomagających doradztwo w planowaniu kariery, noszących wspólną nazwę Drzewo Kariery. Przedstawiono budowę, właściwości psychometryczne i sposób posługiwania się całym pakietem narzędzi dostępnych w Internecie. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza część przedstawia etapy konstrukcji Drzewa Kariery i wymiary diagnozy, jakie zostały uwzględnione w zestawie narzędzi. W drugiej części znajduje się opis właściwości psychometrycznych testów z pakietu Drzewa Kariery. Instrukcje korzystania z pakietu narzędzi Drzewo Kariery i zasady interpretacji wyników Drzewa Kariery w doradztwie edukacyjno-zawodowym można znaleźć w podręczniku dla doradców p.t. „Drzewo Kariery. Zestaw narzędzi do diagnozy i doradztwa w karierze edukacyjno-zawodowej”, będącym streszczeniem części poniższej książki, uzupełnionym o dokładne opisy wyników poszczególnych skal. Szersze omówienie istoty doradztwa i wykorzystywanych w nim narzędzi jest zawarte w powiązanej z niniejszą pozycją książce „Doradztwo w planowaniu kariery”, będącej zbiorem materiałów metodycznych wspomagających pracę doradcy i umożliwiających pogłębienie wiedzy o planowaniu ścieżki kariery.
 
Partnerstwo:
 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (Polska) – Lider Projektu;
Associaciao Baobab (Hiszpania) organizacja non-profit;
KADIS (Słowenia) dostawca usług w sektorze doradztwa zawodowego i HR
Bahcesehir University (Turcja) uczelnia wyższa;
Polish Psychologists’ Association (UK) organizacja charytatywna;
 
Produkty, które powstały w ramach projektu są dostępne w 5 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, tureckiej, słoweńskiej i hiszpańskiej.

Konferencja odbyła się 27 lutego 2018 r., w Hotelu Park Ljubljana, Słowenia.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele instytucji zajmujących się edukacją: szkoły zawodowe, centra edukacyjne i instytucje zajmujące się wspieraniem osób bezrobotnych. W trakcie konferencji zostało zaprezentowane narzędzie on-line tj. Modułowy system analizy, diagnozy i doradztwa edukacyjno-zawodowego (O2). Prelegentami podczas konferencji byli eksperci, którzy brali udział w tworzeniu narzędzia.

Dzięki temu, że na rynku słoweńskim brakuje podobnego narzędzia, konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Doradcy szkolni, biorący udział w konferencji wyrazili zainteresowanie, przeniesieniem narzędzia CaT do swojej codziennej pracy i użytkowaniem go po udostępnieniu na rynku.

W dniu 22 lutego 2018 w siedzibie Wyższej Szkoły i Ekonomii i Innowacji w Auli A odbyła się konferencja pt. „Doradztwo w planowaniu kariery. Wielowymiarowy pomiar predyspozycji zawodowych za pomocą narzędzia CaT”, której celem było zaprezentowanie rezultatów projektu „Drzewo Kariery (Career Tree CaT), który realizowany był przez naszą instytucję od 2014 r.

Konferencję otworzył Prorektor ds. Dydaktyki, Jakości Kształcenia i Spraw studenckich Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji dr Michał Jarmuł, prof. WSEI, następnie głos zabrał dr hab. Zbigniew B. Gaś, prof. nadzw. WSEI, który pełnił rolę moderatora.

Pierwsza część konferencji miała na celu przybliżenie koncepcji stworzonego w ramach Projektu nowoczesnego narzędzia, dostępnego on-line. Celem, który przyświecał koncepcji stosowania narzędzia było podniesienie jakości pracy doradców zawodowych: psychologów, pedagogów
i nauczycieli wspierających młodzież w planowaniu kariery zawodowej.

Swoje referaty wygłosili twórcy koncepcji i samego narzędzia, eksperci WSEI dr Robert Porzak, dr Monika Baryła-Matejczuk, ks. dr Jacek Łukasiewicz oraz dr Grzegorz Kata. Następnie swoje prezentacje przedstawili zaproszeni goście dr Katarzyna Hartfil Psycholog i doradca zawodowy w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Lublinie oraz Pani Edyta Migałka, reprezentująca Fundację VCC.

Druga część konferencji to sesje warsztatowe, które umożliwiły uczestnikom poznanie narzędzia od strony praktycznej.

 

Podczas konferencji zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele instytucji takich jak:

 

- Ośrodek Rozwoju Edukacji – Małgorzata Rosak, oddelegowana przez Panią Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską

- Agnieszka Włodarczyk, reprezentująca Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, nasz opiekun i dobry duch projektu

- Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania w imieniu dyrektor Ewy Dumkiewicz-Sprawka Pan Wojciech Polak

- Valdani Vicari & Associati (VVA) (Komisja Europejska) Pani Iva Plašilová

- Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w imieniu Dyrektor Małgorzaty Sokół Pani Maryla Wójtowicz

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie Pani Wicedyrektor Anna Ruman Kołodyńska

przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy, Agencji Pośrednictwa Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, Szkół kształcenia zawodowego oraz pracownicy Biur Karier i Poradni psychologiczno – pedagogicznych.

 

W konferencji uczestniczyli też goście z zagranicy z instytucji rynku pracy:

Official Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg Belgium (Izba Handlowa, Belgia)

INNOGATE TO EUROPE (Hiszpania)

ECTE – European Center in Training for Employement (Grecja)

Eduforma s.r.l. (Włochy)

Institute for the Development of Employees Advancement Services Ltd. (Irlandia)

 

Dziękujemy za zainteresowanie, wspólnie spędzony czas, wymianę myśli i zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu.

Galeria

 

 

W dniu 22 lutego 2018 o godz.10 odbędzie się Konferencja pt.:

 

"DORADZTWO W PLANOWANIU KARIERY. Wielowymiarowy pomiar predyspozycji zawodowych za pomocą narzędzia CaT",

poświęcona Systemowi wielowymiarowej diagnozy i doradztwa edukacyjno-zawodowego Career Tree.

 

Celem konferencji jest zaprezentowanie narzędzia składającego się z:

• pakietu testów diagnostycznych i porad edukacyjno–zawodowych przeznaczonych dla młodzieży w wieku 16 – 22 lata
• narzędzia pracy psychologów, pedagogów i nauczycieli wspierających młodzież w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej
• pomocy w procesie doradztwa zawodowego


W trakcie konferencji zostaną przedstawione:


• jakość narzędzia: trafność, rzetelność sprawdzona na reprezentatywnej grupie młodzieży w wieku 16 – 22 lata
• międzykulturowy charakter narzędzia, który będzie dostępny w Polsce, Wielkiej Brytanii, Turcji, Hiszpanii, Słowenii
• wymiary diagnozy w obrębie: osobowości, systemu wartości i celów życiowych, temperamentu, zdolności poznawczych, umiejętności interpersonalnych, umiejętności przedsiębiorczych, zainteresowań zawodowych, aktualnych kwalifikacji
• raport on – line
• rezultaty diagnozy

 

W drugiej części konferencji Eksperci poprowadzą sesje warsztatowe w salach komputerowych, prezentując w praktyce działanie narzędzia.


Zgłoszenia na Konferencję można dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego: tutaj

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KONFERENCJI udziela:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Monika Frączek +48 81 749 32 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Udział w Konferencji jest bezpłatny!

 

Autorzy koncepcji i Systemu:

 1. PROFESOR DR HAB. ZBIGNIEW B. GAŚ, Moderator Konferencji (WSEI Lublin)
 2. DR ROBERT PORZAK „Struktura i właściwości Drzewa Kariery (CaT) – systemu zautomatyzowanej diagnozy i doradztwa w karierze edukacyjno-zawodowej” (WSEI Lublin)
 3. KS. DR JACEK ŁUKASIEWICZ „Znaczenie prezentacji i omówienia wyników badania w doradztwie zawodowych. Specyfika struktury raportów diagnostycznych (dla doradcy i osoby badanej) w Drzewie Kariery” (WSEI Lublin)
 4. DR MONIKA BARYŁA- MATEJCZUK „Grupowe doradztwo zawodowe jako metoda wspomagania rozwoju kompetencji społecznych” (WSEI Lublin)
 5. DR GRZEGORZ KATA „Metody i strategie ułatwiające radzenie sobie z oporem w doradztwie zawodowym. Propozycje działań wypracowanych w ramach Drzewa Kariery” (WSEI Lublin)

Kliknij aby pobrać plakat

 

Dnia 26 stycznia 2018 r. odbyła się konferencja w bibliotece Salvador Cabre w Santa Coloma de Gramenet w Hiszpanii.

Wydarzenie upowszechniające przyczyniło się do zaangażowania Rady Miejskiej Santa Coloma de Gamenet, która sprawuje honorowy patronat nad projektem Career Tree w Hiszpanii, w celu promowania wiedzy oraz wykorzystania wyników pracy intelektualnej w projekcie, wśród ośrodków zajmujących się edukacją w tym mieście.

Z drugiej strony wydarzenie było okazją do zdobycia oficjalnego zobowiązania do uwzględnienia zestawu testów Drzewa Kariery w Katalońskiej Telematic Education Network, podjętego przez Dyrektora Generalnego ds. Polityki Edukacyjnej Rządu Regionalnego Katalonii (XTEC).

Podczas konferencji zaprezentowano rezultaty projektu Career Tree:

 • Modułowe narzędzie służące do diagnozy, analizy i doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Podręcznik do narzędzia diagnostycznego
 • Osobiste portfolio uczestnika
 • Podręcznik metodyczny dla doradców zawodowych

Podczas tego wydarzenia Associació Baobab gościło regionalnych polityków, techników i doradców zawodowych z Urzędu Miejskiego (Grameimpuls, SA), managerów, nauczycieli i doradców zawodowych ze szkół, szkół średnich i centrów szkolenia zawodowego z Santa Coloma de Gramenet.