International meetings

Harmonogram miedzynarodowych spotkań projektowych:

Z dumą informujemy, że wersja testowa CaT została przetestowana przez grupę 1564 osób w wieku 16-24 lat. W tym zakończyło testy ponad 600 uczniów.

  1. Spotkanie startowe (29-30.10.2014 r.) - celem spotkania jest wyjaśnienie pomysłów, odpowiedzialności i ustalenie harmonogramu działań, podzielenie zadań i omówienie wszystkich szczegółów projektu; Udział wzięli wszyscy partnerzy (po 2 przedstawicieli od każdego partnera). Spotkanie odbyło się w Polsce.
  2. Zebranie opinii na temat rozwoju modelu predyspozycji i kompetencji wiodących (13-14. 04.2015). Celem jest podsumowanie prac nad modelem w każdym kraju (opis kompetencji i predyspozycji, kategoryzowanie zakresie predyspozycji, analiza kwalifikacji, opis predyspozycji, kompetencji, uprawnień) oraz przedstawienie opinii ekspertów. Spotkanie odbędzie się w Hiszpanii.
  3. Spotkanie o postępach w rozwoju systemu modułowego (16-17.11.2015). Celem spotkania jest podsumowanie dotychczasowych prac nad systemem, raport z postępów w testach i tworzeniu pytań, uregulowanie roli kompetentnych sędziów i omówienie pytań diagnostycznych dla każdego obszaru. Spotkanie odbędzie się w Słowenii.
  4. Prezentacja pierwszej wersji systemu (04-05.04.2016). Celem spotkania jest przedstawienie pierwszej wersji systemu wraz z dodatkowymi materiałami (podręcznik, podręcznik metodyczny, podręcznik samopomocy). W trakcie imprezy organizowane będą także szkolenia przeznaczone dla badaczy / trenerów / doradców ds. zatrudnienia z instytucji partnerskich na temat sposobu działania systemu. Spotkanie odbędzie się w Wielkiej Brytanii.
  5. Spotkanie podsumowujące fazę testów pilotażowych (21-22.11.2016) - celem spotkania jest podsumowanie działań w zakresie testów pilotażowych, omówienie niezbędnych udoskonaleń, a także omówienie nierozstrzygniętych kwestii związanych z zarządzaniem projektem. Spotkanie odbędzie się w Turcji.
  6. Końcowe spotkanie oceniające (miesiąc 05-06.06.2017) - celem spotkania jest ocena całości realizacji projektu + przedstawienie wszystkich wyników + aktualne sprawozdanie ewaluatora. Spotkanie odbędzie się w Polsce
0
0
0
s2sdefault