Trzecie spotkanie projektowe odbyło się w dniach 16-17 listopada 2015 r. W Ljubljanie w Słowenii.

Podczas tego spotkania projektowego przedstawiono narzędzie internetowe. Partnerzy mieli możliwość omówienia definicji, wskaźników, tekstu wykorzystywanego w narzędziu, sprawdzenia literatury i tworzenia hierarchicznej struktury - ostatnie komentarze przed opublikowaniem ostatecznej wersji.

Następnego dnia Partnerzy opowiadali o kolejnych etapach wdrażania w O2:

- rola ocenianych

- badania pilotażowe.

Partner PPA przedstawił plan zarządzania projektami, działania promocyjne i upowszechniające oraz wszystkie wyniki uzyskane przez konsorcjum do czasu spotkania projektu. Wszyscy wspólnie zgodzili się na przetłumaczenie ulotki i przesłanie jej do Sharepoint do 30/11/2015. Jeszcze tego samego dnia WSEI przedstawiła ocenę jakości, obowiązki partnerów i błędy sprawozdawcze - kwestie administracyjne.

Dziękuję wszystkim za udział i burzę mózgów. Kolejne spotkanie w Londynie !!!