Pierwsze spotkanie projektowe 29-30 października 2014 r., Lublin, Polska


Rozpoczęcie spotkania rozpoczęło się od części kierowniczej projektu. Po kilku wstępnych słowach każdy partner wkrótce przedstawił swoją instytucję. Kolejna część spotkania poświęcona była zasadom finansowym i administracyjnym związanym z realizacją projektu. Podczas prezentacji określono różne kategorie kosztów i zasady jego kwalifikacji.


Drugi dzień spotkania poświęcony jest wartościom, które projekt ze sobą niesie. Omówiliśmy strukturę narzędzia i jego elementów - moduły i warstwy oraz sposób dostosowania narzędzia do specyfiki każdego kraju i zawodu.


Partnerzy uczestniczyli w dyskusji na temat specyfiki wszystkich warstw narzędzia. Przedstawiono pierwsze zadanie - badanie kwalifikacji zawodu. To zasadnicza część projektu, dlatego zaproponowano dzielenie się wszystkimi zawodami między wszystkimi partnerami. Zgodziliśmy się zebrać wszystkie kompetencje zawodowe w każdym kraju, znaleźć wspólne i określić, co trzeba dostosować do każdego kraju (poprzez dostosowanie pytań).


Zidentyfikowano główne obszary współpracy i przypisano kluczowe obowiązki w nadchodzących miesiącach, Partnerzy zdecydowali się odroczyć dyskusję.


Partnerzy ustalili także odpowiednie terminy następnych spotkań projektowych, które obejmują:
• Drugie spotkanie projektowe -13-14 kwietnia 2015 r., Hiszpania
• trzecie spotkanie projektowe - 16 - 17 listopada 2015 r., Słowenia
• Czwarte spotkanie projektowe - 4-5 kwietnia 2016 r. Wielka Brytania
• Piąte spotkanie projektowe - 21 - 22 listopada 2016 r., Turcja
• Szóste spotkanie projektowe - 5-6 czerwca 2017 r., Polska


Do zobaczenia w Barcelonie!

0
0
0
s2sdefault