Polskie Stowarzyszenie Psychologów (PPA) jest zarejestrowaną organizacją charytatywną z 250 zarejestrowanymi członkami (partnerami, zwyczajnymi i stowarzyszonymi). Misją PPA jest promowanie i ochrona dobrego zdrowia wśród członków polskiej społeczności migrantów w Wielkiej Brytanii, w szczególności poprzez:

  • promowanie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia poprzez prowadzenie psychoterapii rodzinnej, grupowej i indywidualnej, konsultacji i poradnictwa, grup wsparcia i innych interwencji psychologicznych;
  • dzielenie się wiedzą i badaniami psychologicznymi poprzez działania edukacyjne i szkoleniowe oraz publikowanie badań i innych materiałów promujących zdrowie psychiczne migrantów.
  • stworzenie forum dla społeczności polskich absolwentów psychologii i praktyków (członków), w tym dostarczenie informacji na temat praktyki psychologicznej w Wielkiej Brytanii, tworzenie sieci i możliwości rozwoju zawodowego w celu angażowania członków w inicjatywy i projekty wspierające szerszą społeczność polską.

PPA promuje integrację społeczną w interesie publicznym, współpracując z osobami w polskiej społeczności migrantów w Wielkiej Brytanii, wykluczonych społecznie, aby zaspokoić potrzeby takich osób i pomagać im w integracji ze społeczeństwem, w szczególności poprzez:

Wspieranie ich integracji z różnorodną społecznością Wielkiej Brytanii poprzez propagowanie tolerancji i poszanowania innych kultur oraz podnoszenie świadomości na temat równości i różnorodności, zwłaszcza stereotypów, uprzedzeń, prześladowań i dyskryminacji.

  • Wspieranie, planowania kariery i rozwoju na nowym rynku pracy dla migrantów żyjących w ubóstwie lub bezrobotnych.
  • Umożliwienie dostępu do pomocy psychologicznej i wsparcia usług, których polska społeczność nie mogłaby inaczej otrzymywać z powodu barier językowych, jak również różnic kulturowych i statusu imigrantów. Udzielanie informacji, porad, doradztwa i działań edukacyjnych oferowanych dorosłym, rodzinom i dzieciom.
  • Wspieranie społeczeństwa imigranckiego poprzez tworzenie okazji do wolontariatu, pracy, wsparcia dla osób bezrobotnych i / lub o ograniczonych możliwościach rozwoju kariery.

Stowarzyszenie Polskich Towarzystw Psychologicznych opracowało kilka programów treningowych zmieniających życie, które wykorzystują zatrudnienie jako motor, który pokaże jak poradzić sobie w sytuacji, w której ludzie nie są w stanie znaleźć i utrzymać pracy. Osoby uczestniczące w programach PPA są upoważnione do posiadania wszystkich ważnych umiejętności miękkich, które są wysoko oceniane przez pracodawców. PPA zajmuje się również problemami, takimi jak postawa, umiejętności komunikacyjne i motywacja poprzez wyeliminowanie barier behawioralnych i kulturowych w zatrudnieniu, dla naszych grup docelowych. PPA daje kandydatom narzędzia i wiedzę potrzebną do zdobywania i podtrzymywania zatrudnienia, poprzez pracę nad CV i oferowanie szkoleń indywidualnych, a także rozwiązywania innych problemów, które dają możliwość zrozumienia potrzeb pracodawców i rozwiązywania konfliktów.PPA oferuje również zindywidualizowane wsparcie i wskazówki w zakresie kariery, które pomagają w zatrudnianiu i szkoleniu pracowników, a także oferują dostęp do szeregu korzystnych usług w zakresie umiejętności życiowych. PPA wspomaga i uzupełnia pracę swoich beneficjentów w celu zwiększenia stabilności zatrudnienia, a także pomocy w rozwoju ich kariery.

 

Więcej informacji o PPA tutaj

 

0
0
0
s2sdefault