Partnerzy CaT

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) została utworzona na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 24 października 2000 r. WSEI jest zarejestrowane w rejestrze szkół zawodowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 57. Założycielem Uniwersytetu jest Polska Fundacja Możliwości Centra Innowacji "OIC Polska", która jest prywatną organizacją pozarządową z siedzibą w Lublinie. Fundacja powstała w 1991 roku z inicjatywy członków społeczności lokalnej, zainteresowanych stymulowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny.

Misją WSEI jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie spełnić normy europejskie, a następnie wzmocnić potencjał zasobów ludzkich i zwiększyć potencjał instytucji samorządowych w zakresie zarządzania finansami publicznymi, planowania strategicznego lub pozyskiwania i zarządzania Funduszami unijnymi. W kontekście rozwoju gospodarczego regionu w ciągu najbliższych kilku lat, te wspomniane wyżej obszary działalności stanowią kluczowe wyzwania stojące przed sektorem publicznym i prywatnym.

Czytaj więcej: POLSKA
0
0
0
s2sdefault

Polskie Stowarzyszenie Psychologów (PPA) jest zarejestrowaną organizacją charytatywną z 250 zarejestrowanymi członkami (partnerami, zwyczajnymi i stowarzyszonymi). Misją PPA jest promowanie i ochrona dobrego zdrowia wśród członków polskiej społeczności migrantów w Wielkiej Brytanii, w szczególności poprzez:

  • promowanie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia poprzez prowadzenie psychoterapii rodzinnej, grupowej i indywidualnej, konsultacji i poradnictwa, grup wsparcia i innych interwencji psychologicznych;
  • dzielenie się wiedzą i badaniami psychologicznymi poprzez działania edukacyjne i szkoleniowe oraz publikowanie badań i innych materiałów promujących zdrowie psychiczne migrantów.
  • stworzenie forum dla społeczności polskich absolwentów psychologii i praktyków (członków), w tym dostarczenie informacji na temat praktyki psychologicznej w Wielkiej Brytanii, tworzenie sieci i możliwości rozwoju zawodowego w celu angażowania członków w inicjatywy i projekty wspierające szerszą społeczność polską.
Czytaj więcej: WIELKA BRYTANIA
0
0
0
s2sdefault

Stowarzyszenie Baobab powstało w 2001 roku przez zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie kształcenia i badań, mające na celu opracowanie systemów i strategii rozwoju zasobów ludzkich w organizacjach.

Baobab kieruje przede wszystkim organizacjami, stowarzyszeniami i organizacjami non-profit oraz przedsiębiorstwami ekonomii społecznej, które rozwijają swoje działania w dziedzinie integracji społecznej i zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci i młodzieży.

Bezpośrednim jak i pośrednim beneficjentem działań Baobab są dzieci, młodzi ludzie, kobiety zagrożone wykluczeniem społecznym, migranci, mniejszości etniczne, osoby niepełnosprawne, osoby uzależnione od narkotyków i seniorów. Priorytetem Baobab jest doradztwo, szkolenie i doradztwo dla naszych beneficjentów.

Baobab bada potrzeby edukacyjne i / lub szkoleniowe, wybierając najlepszą opcję i budując strategie szkoleniowe poprzez badanie potrzeb, opracowanie projektów pilotażowych, projektowanie działań szkoleniowych oraz zarządzanie i weryfikację wyników.

Baobab opracowuje narzędzia i instrumenty metodyczne, które pomagają osiągnąć cele użytkowników i organizacji, z którymi Baobab współpracuje, a także zoptymalizować ich zasoby finansowe i techniczne, które w większości przypadków stanowią czynnik ograniczający ich działanie.

Więcej informacji o Baobab tutaj

0
0
0
s2sdefault

Stwierdzenie "W samym sercu Stambułu" pasuje do uniwersytetu, takiego jak Uniwersytet Bahcesehir (BAU) ... Z jego głównym kampusem, znajdującym się na obrzeżach Bosforu w Besiktasie każdy dzień zaczyna się bardzo wcześnie rano i dynamicznie trwa przez cały dzień. Ponadto w niemal każdej części uniwersytetu można zaobserwować jakieś wydarzenie.

Pierwszą rzeczą, na która zwrócisz uwagę po przekroczeniu progu naszej Uczelni, będzie duża liczba zagranicznych studentów. Od Stanów Zjednoczonych do Chin, z Francji do Korei Południowej na całej szerokości geograficznej, Ponieważ studiuje u nas ponad tysiąc zagranicznych studentów. Na pytanie, dlaczego wolą BAU zawsze otrzymujemy taką samą odpowiedź: "centralna lokalizacja i międzynarodowa moc". Lokalizacja BAU jest oczywista. Aby zrozumieć międzynarodową współpracę naszej uczelni, wystarczy krótka wycieczka po naszym kampusie lub po stronie internetowej.

 

Czytaj więcej: TURCJA
0
0
0
s2sdefault

Kadis d.o.o. zapewnia szeroki zakres kursów szkoleniowych i innych usług dotyczących zasobów ludzkich. Od 1992 roku Kadis jest organizatorem warsztatów i programów dla pracowników ds. zatrudnienia w Słowenii.

Kadis oferuje różne programy szkoleniowe dotyczące poradnictwa zawodowego (warsztaty dla uczniów, rodziców i doradców szkolnych), a także usługi dla osób fizycznych i firm, takie jak indywidualne doradztwo zawodowe, rozwój kariery, rekrutacja i selekcja, szkolenia pracowników, szczególnie w zakresie umiejętności miękkich, wdrażanie postępowań w zakresie prawa pracy i innych usług HRM.

Zespół składa się głównie z psychologów, pedagogów i socjologów, wszystkich doświadczonych w szkoleniu i edukacji. Kadis ma wieloletnie doświadczenie w projektach międzynarodowych, zarówno jako Lider, jak i partner we wszystkich dziedzinach szkolenia, oceny, doradztwa zawodowego i e-learningu. Dzięki projektom UE Kadis aktywnie pracuje nad dalszym rozwojem usług, najnowocześniejszych metodologii i technologii, aby usługi najwyższej jakości były dostępne dla wszystkich grup docelowych.

 

Więcej informacji o Kadis tutaj

0
0
0
s2sdefault